Ledningsgrupp

Anders Bergman, tf. VD
Kristina Elfström, chef Ekonomi och HR
Dan Limberg, tf. chef Vattentjänster
Josefine Lissbol, chef Återvinningstjänster
Jenny Holmberg, chef Kundservice och kommunikation

Kontakt

Kundservice

0280-185 80

Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se