Ledningsgrupp

Björn Sjögren, VD
Kristina Elfström, chef ekonomi och administration
Anders Bergman, chef vattentjänster
Per Sivertsen, tf. Dan Limberg, områdeschef Lima-Sälen, vattentjänster
Josefine Lissbol, chef återvinningstjänster
Jenny Holmberg, chef kundservice och kommunikation

Kontakt

Björn Sjögren, VD
Tel. 0280-185 71
bjorn.sjogren@vamas.se