VD till Vamas

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) är ett helägt kommunalt bolag med fokus på vatten, avfall och miljö. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden, Vattentjänster och Återvinningstjänster. Vattentjänster ansvarar för hantering av dricksvatten, avlopp, ledningsnät och reningsverk. Återvinningstjänster ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall. Vamas ansvarar även för slamtömning och slamhantering.

Bolaget har över 50 kompetenta medarbetare med kontor både i Malung och Sälen


TJÄNSTEN SOM VD

Vi erbjuder ett fantastiskt spännande uppdrag med fokus på utveckling. Med din erfarenhet, stolthet och framtidsvisioner tar du dig på bästa möjliga sätt an det övergripande ansvaret för våra verksamheter. På företaget finns en väl fungerande ledningsgrupp, stödfunktioner samt många kompetenta medarbetare i olika roller och ansvarsområden. Du kommer få förmånen att leda, planera och samordna framförallt det strategiska och taktiska men också delar av det operativa arbetet inom företaget. I ditt ansvar ingår också att på bästa sätt driva företagets ledningsgrupp och dess arbete. Här sker också en stor del av det strategiska arbetet. 

Dina arbetsuppgifter kommer att spänna över ett brett och varierat område som bland annat innebär:

  • Du är föredragande i styrelsen samt ansvarig för att styrelsens beslut verkställs
  • Tillsammans med styrelsen utarbeta mål och strategier
  • Ansvarar för affärs- och verksamhetsplaner samt säkerställer att strategier genomförs
  • Ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljö-, resultat- och personalansvar för våra verksamheter
  • Ansvarar för att verksamheterna i bolaget bedrivs på ett effektivt och utvecklande sätt
  • Är bolagets ansikte utåt vad avser den löpande verksamheten

Vi ser också framför oss ett antal spännande och roliga utmaningar som exempelvis att fortsätta driva utvecklingen av våra verksamheter för ett ännu modernare och miljövänligare samhälle. Stärka vårt varumärke ytterligare samt bidra till att Malung-Sälen är en attraktiv kommun att verka och bo i. Tillvarata och vidareutveckla de starka värden som Vamas representerar. 

Din profil

Dina erfarenheter, egenskaper och ditt engagemang är det absolut viktigaste för oss. Ditt naturligt närvarande och kommunikativa ledarskap är egenskaper vi värdesätter tillsammans med förmågan att upprätta goda relationer med kollegor, kunder och samarbetspartners. 

Du älskar att möta människor, jobba med människor och du strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för dig själv och dina medarbetare. Ditt ledarskap skapar energi och engagemang och du har förmågan att få medarbetare att växa och utvecklas. Du utmanar gärna andra att utvecklas samtidigt som du fungerar som en förebild och kulturbärare vilket bidrar till att dina kollegor trivs och vill vara en del av ditt ledarskap. 

Vi vill att du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet från arbetslivet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dina tidigare erfarenheter från liknande uppdrag i ledande ställningar har bidragit till din förmåga att bygga, leda och utveckla lag och relationer. Vi tror att du blir särskilt lyckosam om du har god branschkännedom och stort intresse för vatten, avfall och miljöfrågor. Meriterande är erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation. 

Du är kunnig och har ett starkt engagemang för både människor, utveckling och ekonomi. Ditt tydliga, strukturerade och lösningsfokuserade arbetssätt underlättar din egen vardag och bidrar till att du på ett bra sätt kan arbeta mål- och resultatinriktat. Kvalitet är centralt och det är av stor betydelse för dig att alltid göra ett professionellt jobb. 

Sök den här tjänsten

Vi ser fram mot din ansökan!

Kontakt

Namn: Per Männikkö
Titel: HR Dalarna
Epost: per@hrdalarna.se
Telefon: 070-592 90 80

Namn: Johan Bergvik
Titel: HR Dalarna
Epost: johan@hrdalarna.se
Telefon: 070-652 90 80

Villkor
Yrkestitel: VD
Anställningsform: Tillsvidare
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Heltid
Lönevillkor: Fast
Körkort: Personbil

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2020-02-23
Publiceringsdatum: 2020-01-16