Arbetsledare Avfallstjänster


Driftledare återvinningscentral Malung, Lima och Sälfjället:
Per-Erik Persson



Kontakt

Per-Erik Persson

0280-185 79

per-erik.persson@vamas.se