Vatten & avlopp

Här finner du de blanketter som berör vatten & avlopp.

Flyttanmälan

Blankett ska användas för flyttanmälan vid ägarbyte på fastighet.


Flyttanmälan


Ansökan om kommunalt vatten och spillvatten

Blanketten ska användas då en fastighetsägare avser att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. När ansökan har godkänts upprättas ett brukningsabonnemang.

Klicka på länken nedan för att ladda ner ansökningsblanketten.


Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten
Kundservice

Telefon
0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

E-post
kundservice@vamas.se