Vatten & avlopp

Här finner du de blanketter som berör vatten & avlopp.

Flyttanmälan

Blankett ska användas för flyttanmälan vid ägarbyte på fastighet.


Flyttanmälan


Ansökan om kommunalt VA

Blanketten ska användas då en fastighetsägare avser att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. När ansökan har godkänts upprättas ett brukningsabonnemang.

Klicka på länken nedan för att ladda ner ansökningsblanketten.


Ansökan om kommunalt VA
Kundservice

Telefon
0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

E-post
kundservice@vamas.se