Vi har byggt om och förbättrat Limas återvinningscentral

IMG_7949.JPG

Under hösten 2018 påbörjades arbete med att bygga om och förbättra återvinningscentralen i Lima.

Förbättrar logistiken
Ombyggnaden har gjorts för att underlätta besöket för våra kunder och skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Trafikflödet har förbättrats och därmed har återvinningscentralen blivit säkrare.

Återbruksbutik
Nu pågår arbetet med att förbättra Återbruket i Lima. Vår ambition är att öka återanvändning av begagnade saker genom att öppna en Återbruksbutik. Det är ett samarbete mellan Vamas och AME-butiken. Nu återstår iordningställande och finputs inför öppning av Återbruksbutiken.


Flytt av återvinningsstation i Lima

Återvinningsstationen i Lima flyttades i samband med ombyggnationen.
Vamas har föreslagit en ny plats och nu pågår arbetet för Förpacknings och tidningsinsamlingen att ordna så att stationen kan flyttas så snart som möjligt. Tillsvidare kan förpackningar och tidningar sorteras då återvinningscentralen är öppen, närmaste återvinningsstation finns annars vid Folkets hus i Limedsforsen.


Kontakt

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00