Ledningsarbete i Sörsjön

22 augusti 2017 påbörjade vi arbetet på ledningssystemet för vatten och avlopp inom vägområdet för väg 331 Sörsjön, Dalenvägen i Malung-Sälens kommun.

Uppdatering fredag 30/9
Förnyelsearbetet på ledningsnätet i Sörsjön är nu klart.

Uppdatering tisdag 20/9 kl 10:41
Förnyelsearbetet på ledningsarbetet i Sörsjön börjar lida mot sitt slut men under arbetets gång kan det fortfarande uppstå störningar på vattentillförseln från och till. Vi kan tyvärr inte säga exakt när och hur länge störningarna kan uppstå. Ett tips är att bunkra upp med vatten för behov. Boende är även välkomna att hämta vatten vid vattenverket i Sörsjön. Vi arbetar för att störningarna ska bli så lindriga som möjligt.

Varför utför vi ledningsarbetet?

Arbetet med att byta ut vatten- och spillvattenledningarna är en del i ett omfattande arbete med förnyelse av det allmänna VA-ledningsnätet i kommunen.

Arbetets utförande i tid

Arbetet startar måndagen 22 augusti och beräknas ta cirka två veckor. Under tiden kan det förekomma störningar i trafiken.


Information till berörda fastighetsägare

Fastighetsägare som bor inom arbetsområdet och som kan beröras av ledningsarbetet får information direkt i brevlådan.


Kartor över arbetsområdet

Kartor över arbetsområdet kommer att läggas ut här på sidan under vecka 34.


Bilder på arbetsområdet

Rosa markeringarna på bilderna nedan visar vart ledningsarbetet kommer att utföras.

Ledningsarbete_Sorsjon_arbetsomrade_1.PNG

ledningsarbete_Sorsjon_arbetsomrade_2.PNG

Ledningsarbete_Sorsjon_arbetsomrade_3.PNG

Ledningsarbete_Sorsjon_arbetsomrade_4.PNG

Ledningsarbete_Sorsjon_arbetsomrade_5.PNG

Ledningsarbete_Sorsjon_arbetsomrade_6.PNG

Ledningsarbete_Sorsjon_arbetsomrade_7.PNG

Ledningsarbete_Sorsjon_arbetsomrade_8.PNG

Kontakt

Leif Turesson
070-206 60 70