Verksamhet

Inom kategorin Verksamhet ingår exempelvis butiker, kontor, restauranger, bystugor, föreningar, hotell och campingar. Som verksamhetskund hos Vamas betalar du en grundavgift per år, samt en avgift vid varje tillfälle du som verksamhet lämnar avfall på återvinningscentralen.

Verksamheter kan lämna grovavfall, elektronikavfall samt farliga avfall på någon av våra återvinningscentraler mot en avgift.

För att fakturaunderlaget skall bli korrekt måste du som verksamhetsutövare meddela ÅVC-personalen när ni kommer med avfall så hjälper personalen till att dokumentera mängd samt fraktion. Här nedan finner ni prislista på avfall, samt vilket avfall som ni kan lämna gratis.

Hämtning av hushållsavfall sker enligt de intervall du som verksamhet och Vamas har kommit överens om, dock minst varannan vecka för matavfall. Hämtningsavgiften baseras utefter överenskommet hämtningsintervall.

Nedan framgår de vanligaste avfallsslagen. För övrigt avfall eller vid frågor, kontakta Per-Erik Persson driftledare återvinningscentraler på tel: 0280-185 79 eller via e-post: per-erik.persson@vamas.se


Priser är angivna exklusive moms

 Farligt avfall (FA)

 
Fotokemikalie
9 kr/kg
Hydralolja, oljarester
4,50 kr/kg
Aerosoler (Sprayburkar)
8 kr/kg
Spillolja
1 kr/kg
 Emulsion 2 kr/kg
 Lösningsmedel, syror
7 kr/kg
 Lim 8 kr/kg
 Glykol 5 kr/kg
 Oljefilter 10 kr/kg
 Färgburk lösningsmedel
8 kr/kg
 Färgburk ej lösningsmedel
6 kr/kg
 Bekämpningsmedel 40 kr/kg
 Rengöringsmedel FA
11 kr/kg
 Rengöringsmedel ej FA
6 kr/kg
 Matolja 6 kr/kg
 Småkemikalier 79 kr/kg
 Härdad plast
9 kr/kg
 Härdare
15 kr/kg
 Brandsläckare 70 kr/kg
 Gasolflaskor 50 kr/kg
 Asbestplattor, enstaka, emballage
25 kr/kg


  Övrigt sorterat avfall

 
  Träavfall   150 kr/m3
  Träavfall tryckimpregnerat
700 kr/m3
  Restavfall
250 kr/m3
  Deponi 300kr/m3
  Stoppade möbler
300 kr/m3
  Trädgårdsavfall 100 kr/m3
  Latrin i godkänd behållare (hämtas på ÅVC)
120 kr/behållare
  Wellpappsemballage 80 kr/m3
  Däck på fälg (kan endast lämnas på Malungs ÅVC
25 krst
Lysrör, lågenergi- och glödlampor
Gratis
Elektronikavfall (producentansvar)
Gratis
 Metallskrot Gratis 
 Kylskåp,Frysar (producentansvar)
Gratis 
 Kyldiskar stora utanför producentansvaret
Gratis 
 Kyldiskar små utanför producentansvaret
Gratis Avfallstaxa 2018

Avfallstaxa 2018

Prisbilagan 2018

Populärversion avfallstaxa 2018


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se