Verksamhet

Inom kategorin Verksamhet ingår exempelvis butiker, kontor, restauranger, bystugor, föreningar, hotell och campingar. Som verksamhetskund hos Vamas betalar du en grundavgift per år, samt en avgift vid varje tillfälle du som verksamhet lämnar avfall på återvinningscentralen. En fakturaavgift på 69 kronor (inkl moms) tas ut per faktura för verksamhet som inte betalar en grundavgift och lämnar avfall på Vamas återvinningscentraler. 

Verksamheter kan lämna grovavfall, elektronikavfall samt farliga avfall på någon av våra återvinningscentraler mot en avgift.

För att fakturaunderlaget skall bli korrekt måste du som verksamhetsutövare meddela ÅVC-personalen när ni kommer med avfall så hjälper personalen till att dokumentera mängd samt fraktion. Här nedan finner ni prislista på avfall, samt vilket avfall som ni kan lämna gratis.

Hämtning av hushållsavfall sker enligt de intervall du som verksamhet och Vamas har kommit överens om, dock minst varannan vecka för matavfall. Hämtningsavgiften baseras utefter överenskommet hämtningsintervall.

Nedan framgår de vanligaste avfallsslagen. För övrigt avfall eller vid frågor kontakta kundservice.


Priser är angivna exklusive moms

Farligt avfall (FA)

 
Fotokemikalie
  10 kr/kg
Hydralolja, oljarester
5 kr/kg
Aerosoler (Sprayburkar)
  10 kr/kg
Spillolja
  5 kr/kg
Emulsion   5 kr/kg
Lösningsmedel, syror
  10 kr/kg
Glykol 5 kr/kg
Oljefilter 15 kr/kg
Färgburk
  10 kr/kg
Kvicksilver
55 kr/kg
Bekämpningsmedel 45 kr/kg
Rengöringsmedel
10 kr/kg
Småkemikalier 75 kr/kg
Härdad plast
  10 kr/kg
Härdare
  20 kr/kg
Brandsläckare 70 kr/kg
Gasolflaskor 50 kr/kg
Asbestplattor, enstaka, emballage
25 kr/kg
Litiumbatterier (ej småbatterier)
80 kr/kg
Läkemedelsrester
20 kr/kg
Riskavfall (smittförande, stickande, skärande)
20 kr/kg

 


  Övrigt sorterat avfall

 
Träavfall   170 kr/m3
Träavfall tryckimpregnerat
750 kr/m3
Restavfall
300 kr/m3
Deponi   850 kr/m3
Stoppade möbler
350 kr/m3
Trädgårdsavfall Gratis
Latrinkärl inkl inlämning på ÅVC
144 kr/kärl
Wellpappsemballage 80 kr/m3
Däck på fälg
20 kr/st
Matolja
10 kr/kg
Elektronikavfall (Producentansvar)
Gratis
Metall och elkabel
Gratis
Kylskåp,Frysar
  Gratis
Kyldiskar stora och små (Utanför producentansvar)
55 kr/m3
Gips
750 kr/m3

 

 


Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2019

Prisbilaga 2019

Populärversion avfallstaxa 2019


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se