Permanentboende

Permanentboende innebär bostadsenheter där person är folkbokförd.
Som permanentboende betalar du en grundavgift på 1180 kr per år.

Se avgifter för avfallshantering nedan.


Permanentboende

Grundavgift

Hämtningsavgift

Årsavgift

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 4:e vecka
A-område

1180 kr

1340 kr

2520 kr

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 8:e vecka
A-område

1180 kr

965 kr

2145 kr

Central uppsamlingsstation
B- område

1180 kr

760 kr

1940 kr

Central uppsamlingsstation C-område

1180 kr

450 kr

1630 kr


Avfallstaxa 2018

Avfallstaxa 2018

Prisbilagan 2018

Populärversion avfallstaxa 2018


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se