Hemkompost

Matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Kompostering ska ske under hela året. Vid abonnemangsformen Hemkompost hämtas endast restavfall, som inte får innehålla matavfall. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden på den egna fastigheten.

Hemkompost med hämtning vid fastighet
Hämtningsavgiften reduceras hos kunder som har hämtning vid fastigheten eftersom Vamas endast behöver hämta brännbart restavfall.


Permanentboende

Grundavgift

Hämtningsavgift

Årsavgift

Restavfall var 4:e vecka

1200 kr

765 kr

1965 kr

Restavfall var 8:e vecka

1200 kr

380 kr

1580 kr

Fritidshus standard

 

 

 

Restavfall var 4:e vecka

890 kr

  500 kr

1390 kr

Restavfall var 8:e vecka

890 kr

295 kr

1185 kr

Fritidshus enkel

 

 

 

Restavfall var 4:e vecka

0* kr

  500 kr

  500 kr

Restavfall var 8:e vecka

0* kr

295 kr

295 kr

*Fritidshus Enkel betalar en avgift på 100 kr per gång i samband med avlämnande av avfall vid återvinningscentral.


Hemkompost med hämtning vid central uppsamlingsstation (CUS)
Kunder som har Hemkompost som lämnar avfall vid en CUS har tidigare haft reducering av hämtningsavgiften. Under 2018 upphörde tidigare reduceringen att gälla, enligt beslut i kommunfullmäktige.

Anledningen till full hämtningsavgift trots abonnemanget hemkompost beror på att de driftkostnader som Vamas har inte påverkas märkbart av det antal kunder som har hemkompost. Behovet av kärl för matavfall vid CUS är stort och möjligheten för dig finns att lämna matavfall.

Allt insamlat matavfall i vår kommun blir till biogas och biogödsel.
Läs mer om vad som händer med vårt matavfall här


Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2019

Prisbilaga 2019

Populärversion avfallstaxa 2019


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se