Hemkompost

Matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Kompostering ska ske under hela året. Vid abonnemangsformen Hemkompost hämtas endast restavfall, som inte får innehålla matavfall. Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden på den egna fastigheten.

Hemkompost med hämtning vid fastighet
Hämtningsavgiften reduceras hos kunder som har hämtning vid fastigheten eftersom Vamas endast behöver hämta brännbart restavfall.


Permanentboende

Grundavgift

Hämtningsavgift

Årsavgift

Restavfall var 4:e vecka

1180 kr

750 kr

1930 kr

Restavfall var 8:e vecka

1180 kr

375 kr

1555 kr

Fritidshus standard

 

 

 

Restavfall var 4:e vecka

875 kr

490 kr

1365 kr

Restavfall var 8:e vecka

875 kr

290 kr

1165 kr

Fritidshus enkel

 

 

 

Restavfall var 4:e vecka

0* kr

490 kr

490 kr

Restavfall var 8:e vecka

0* kr

290 kr

290 kr

*Fritidshus Enkel betalar en avgift på 100 kr per gång i samband med avlämnande av avfall vid återvinningscentral.


Hemkompost med hämtning vid central uppsamlingsstation (CUS)
Kunder som har Hemkompost som lämnar avfall vid en CUS har tidigare haft reducering av hämtningsavgiften. Från och med 1 maj 2018 upphör tidigare reduceringen att gälla enligt beslut i kommunfullmäktige.

Anledningen till full hämtningsavgift trots abonnemanget hemkompost beror på att de driftkostnader som Vamas har inte påverkas märkbart av det antal kunder som har hemkompost. Behovet av kärl för matavfall vid CUS är stort och möjligheten för dig finns att lämna matavfall.

Allt insamlat matavfall i vår kommun blir till biogas och biogödsel.
Läs mer om vad som händer med vårt matavfall här


Avfallstaxa 2018

Avfallstaxa 2018

Prisbilagan 2018

Populärversion avfallstaxa 2018


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se