Hämtningsavgift

För att hämtning av avfall ska kunna genomföras effektivt, miljömässigt och ekonomisk behöver turerna för hämtning planeras i förväg.

Den rörliga delen kallas hämtningsavgift och avser hämtning av matavfall och restavfall i behållare vid fastighet eller vid centrala uppsamlingsstationer.

Hämtning av hushållsavfall sker utifrån turlistor. Turlistorna planeras utifrån den mängd avfall en verksamhet eller privatperson normalt genererar och ett antagande att sortering av avfall genomförs.  


140108-garbage-truck-and-worker.jpg