Grundavgift

Den fasta delen av avgiften kallas grundavgift. Grundavgiften ska täcka de fasta kostnaderna för avfallshanteringen, såsom återvinningscentraler, hantering av grovavfall och farligt avfall, administration, planering, kundservice samt information.

Vamas planerar och samordnar insamlingen av grovavfall och farligt avfall via våra anläggningar.

Vi säkerställer en miljömässig hantering av ditt avfall och vår personal hjälper dig gärna med information om hur du ska sortera ditt avfall.

Grundavgiften betalas av alla hushåll och verksamheter som omfattas av renhållningsskyldighet med undantag enklare fritidshus. Fritidshus Enkel debiteras ingen fast grundavgift, istället betalas en avgift på 100 kr vid varje tillfälle avfall lämnas på återvinningscentralen.

I grundavgiften ingår för hushållen nyttjande av återvinningscentraler samt hantering och behandling av grovavfall, farligt avfall, batterier, vitvaror och elektronik.

Verksamheter som genererar jämförligt avfall med hushåll betalar också en grundavgift. Läs mer om verksamheter härM8992_1_AN_-12-rev.jpg

Bild: Malungs Återvinningscentral

 

Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2019

Prisbilaga 2019

Populärversion avfallstaxa 2019


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se