Grundavgift

Den fasta delen av avgiften kallas grundavgift. Grundavgiften ska täcka de fasta kostnader för avfallshanteringen, såsom återvinningscentraler, hantering av grovavfall och farligt avfall, administration, planering, kundservice samt information.

Vamas planerar och samordnar insamlingen av grovavfall och farligt avfall via våra anläggningar.

Vi säkerställer en miljömässig hantering av ditt avfall och vår personal hjälper dig gärna med information om hur du ska sortera ditt avfall.

Grundavgiften betalas av alla fastighetsägare med bostäder som det går att bo i. I avgiften ingår för hushållen nyttjande av återvinningscentralerna samt hantering och behandling av grovavfall, farligt avfall, batterier, vitvaror och elektronik.

Verksamheter som genererar jämförligt avfall med hushåll betalar också en grundavgift.M8992_1_AN_-12-rev.jpg

Bild: Malungs Återvinningscentral