Fritidshus standard

Bostadsenheter inom denna kategori är fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av avloppsvatten, egen eller kommunal.
Grundavgiften för denna kategori är 890 kr per år.


Fritidshus Standard

Grundavgift

Hämtningsavgift

Årsavgift

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 4:e vecka
A-område

890 kr

  900 kr

1790 kr

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 8:e vecka
A-område

890 kr

  695 kr

1585 kr

Central uppsamlingsstation
B- område

890 kr

  775 kr

1665 kr

Central uppsamlingsstation C-område

890 kr

460 kr

1350 kr


Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2019

Prisbilaga 2019

Populärversion avfallstaxa 2019


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se