Fritidshus standard

Bostadsenheter inom denna kategori är fritidshus med indraget vatten och/eller anläggning för rening av avloppsvatten, egen eller kommunal.
Grundavgiften för denna kategori är 875 kr per år.


Fritidshus Standard

Grundavgift

Hämtningsavgift

Årsavgift

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 4:e vecka
A-område

875 kr

880 kr

1755 kr

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 8:e vecka
A-område

875 kr

680 kr

1555 kr

Central uppsamlingsstation
B- område

875 kr

760 kr

1635 kr

Central uppsamlingsstation C-område

875 kr

450 kr

1325 kr


Avfallstaxa 2018

Avfallstaxa 2018

Prisbilagan 2018

Populärversion avfallstaxa 2018


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se