Fritidshus enkel

Bostadsenheter inom denna kategori saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av avloppsvatten.

Grundavgiften för dessa bostadenheter är 0*kr men kunder inom denna kategori betalar 100 kr per gång i samband med avlämnande av avfall vid återvinningscentral. Hämtningsavgiften kvarstår.


Fritidshus Enkel

Grundavgift

Hämtningsavgift

Årsavgift

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 4:e vecka
A-område

0* kr

  900 kr

  900 kr

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 8:e vecka
A-område

0* kr

  695 kr

695 kr

Central uppsamlingsstation
B- område

0* kr

775 kr

775 kr

Central uppsamlingsstation C-område

0* kr

460 kr

460 kr


Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2019

Prisbilaga 2019

Populärversion avfallstaxa 2019


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se