Fritidshus enkel

Bostadsenheter inom denna kategori saknar indraget vatten och/eller anläggning för rening av avloppsvatten.

Grundavgiften för dessa bostadenheter är 0*kr men kunder inom denna kategori betalar 100 kr per gång i samband med avlämnande av avfall vid återvinningscentral. Hämtningsavgiften kvarstår.


Fritidshus Enkel

Grundavgift

Hämtningsavgift

Årsavgift

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 4:e vecka
A-område

0* kr

880 kr

880 kr

Matavfall var 14:e dag, restavfall var 8:e vecka
A-område

0* kr

680 kr

680 kr

Central uppsamlingsstation
B- område

0* kr

760 kr

760 kr

Central uppsamlingsstation C-område

0* kr

450 kr

450 kr


Avfallstaxa 2018

Avfallstaxa 2018

Prisbilagan 2018

Populärversion avfallstaxa 2018


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se