Flerbostadshus

Verksamhetsutövare som hyr ut bostäder till permanentboende.

Grundavgiften för Flerbostadshus är 840 kr per år, per bostad. Verksamheter betalar även för avlämnande av avfall vid återvinningscentraler, varvid grundavgiften har anpassats därefter.

Fastighetsinnehavaren ska säkerställa möjligheter för boende att sortera hushållsavfall. Hämtning av hushållsavfall sker enligt de intervall som fastighetsägaren och Vamas kommit överens om, dock minst varannan vecka för matavfall.

Se prisbilagan i rutan till höger.


Avfallstaxa 2019

Avfallstaxa 2019

Prisbilaga 2019

Populärversion avfallstaxa 2019


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se