Slamtömningstaxa


I Malung-Sälens kommun är det Vamas som ansvarar för slamtömning. Arbetet utförs av vår entreprenör Maserfrakt.

Priserna för slamtömning beslutas årligen av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun och finns samlade i slamtaxan. Nedanstående avgifter är ett utdrag ur taxan. Komplett taxa för 2020 hittar du i fliken avgifter och taxor.

Beställning av slamtömning utöver ordinarie körtur görs vardagar 08.00-15.00 via telefon 0280-185 80
Övrig tid via telefon 020-333 363


Ordinarie tömningsavgift - Tömning enligt turlista

Tömning av slamavskiljare 
När slamavskiljare eller sluten tank delas av två fastigheter delas avgiften lika mellan fastighetsägare.
Pris per tömning inkl. moms
Anläggning, 0-6 m3  1245 kr
Anläggning, 6.1-9 m3
 1685 kr
Tillägg per påbörjad m3 utöver 9 m3
 190 krOrdinarie tömningsavgift - Tömning enligt budning

Tömning av slamavskiljare 
När slamavskiljare eller sluten tank delas av två fastigheter delas avgiften lika mellan fastighetsägare.

Pris per tömning inkl. moms

Anläggning, 0-6 m3  1630 kr
Anläggning, 6.1-9 m3
 2065 kr
Tillägg per påbörjad m3 utöver 9 m3
 190 kr


Tömning av fettavskiljare Pris per tömning inkl. moms
Anläggning, 0-3  m3
2140 kr
Anläggning, 3.1-5  m3
2500 kr
Tillägg per påbörjad m3 utöver 5 m3
290 kr

 

Ordinarie tömningsavgift - Tömning enligt budning

Tömning av sluten tank
När slamavskiljare eller sluten tank delas av två fastigheter delas avgiften lika mellan fastighetsägare.
Pris per tömning inkl. moms
Anläggning, 0-3 m3 1425 kr
Anläggning, 3.1-6 m
2050 kr
Anläggning, 6.1-9 m3 2680 kr
Anläggning, 9.1-12 m3
3790 kr
Anläggning, 12.1-15  m3
4300 kr
Tillägg per påbörjad m3 utöver 9 m3
185 kr

 

Övriga avgifter

Tillägg vid nyttjad tjänst Pris per tjänst inkl. moms
Extra slang, 20-30 meter
360 kr
Extra slang, 31-40 meter
525 kr
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske
  1200 kr
Lyft av lock som kräver två personal
 640 kr
Spol- och sugbil, per timme
 1485 kr
Tömning och behandling av fosforfälla
2805 kr

 

Tömningsavgift - Akut tömning

Ordinarie pris enligt ovan gäller plus ett tillägg för
Pris per tillägg inkl. moms
Tömning samma vardag mellan 07:00 till 16:00
1250 kr
Tömning övriga tider och under helg och röda dagar
 2550 kr


Kontakt


Kundservice Vamas

0280-185 80

Telefontid vardagar 8-12, 13-15

0280-185 80 

Akut kväll & helg

020-33 33 63