Matavfallskampanj

Under hösten 2017 antogs en lokal avfallsplan för Malung–Sälens kommun. Ett av de övergripande målen under denna planperiod är att matavfallsinsamlingen måste öka.

Det matavfall som idag sorteras rätt är en resurs som blir biogas och biogödsel. Det är viktigt att vi tar hand om denna resurs på bästa sätt. Matavfall som sorteras fel och slängs i brännbart restavfall ställer till problem i behandlingsanläggningen eftersom avfallet då blir för blött.

Vamas vill inspirera till att tänka mer hållbart kring matavfall, vi vill även att källsortering av matavfall ska vara en del av vardagen. Därför
inledde vi under oktober 2018 en matavfallskampanj där miljöingenjörer
besökte kommunens tredjeklassare och berättade om
miljöfördelarna med matavfallsåtervinning. Målsättningen med
kampanjen, som fortsätter under 2019, är att genom informativa
och roliga föreläsningar öka hushållens matavfallssortering.

Aktiviteter
En av aktiviteterna som eleverna fick delta i var ”Träffa Rätt planket”. De fick föremål av olika slag som de skulle sortera rätt. En annan aktivitet som uppskattades var att de fick måla en bild som symboliserade sortering av matavfall och biogas som resurs. Några av bilderna pryder nu sopbilarna.

vitsopbil.jpg


- Eleverna var väldigt engagerade, hade många bra frågor och vi har fått fin respons av både lärare och elever till följd av besöken. Att matavfallet går till återvinning är positivt, det glädjer oss att vi har kunnat förmedla det på ett roligt sätt, säger Cecilia Öster, miljöingenjör.

Ett steg närmare målen
Vår ambition är att fortsätta med denna kampanj varje år då barn och ungdomar är en viktig målgrupp som vi vill rikta oss mer till. Anledningen är enkel, de är vår framtid och de har stor inverkan på hur samhället kommer att se ut i framtiden. Med denna kampanj hoppas vi öka medvetenhet och motivation för att tillsammans engagera oss i att uppnå våra mål och ta ett steg för en mer hållbar miljö i vår kommun.


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se