Latrin

Vamas erbjuder kunder möjlighet att avlämna sitt latrinavfall till återvinningscentralerna i Malung och Sälfjället.
Latrin är en relativt svår och resurkrävande avfallstyp, som kan medföra betydande hanterings-och arbetsmiljöproblem om det inte sköts rätt. 

UTLÄMNING AV LATRINBEHÅLLARE:

Behållare finns för avhämtning vid kommunens återvinningscentraler
i Malung och Sälfjället.  


8500-00_Latrinkarl_thumb.jpg


AVLÄMNING AV LATRIN:

Latrin kan lämnas på vår återvinningscentral i Malung och på Sälfjället, här finner du öppettider. För att få lämna latrin på någon av våra återvinningscentraler krävs att några grundläggande saker uppfylls:

*  Endast latrinbehållare som finns för avhämtning på
    återvinningscentralerna i Malung och Sälfjället får lämnas. 

*  Latrinbehållare får endast innehålla sådant som vanligtvis spolas
    ned i toaletten, urin, avföring och toalettpapper. 
    Kärl som innehåller tex plastpåsar tas inte emot.

AVGIFT:

När du hämtar ut en behållare antecknas namn, personnummer, fakturaadress och fastighet på en lista.
Listan skickas sedan till Vamas Kundservice och utgör faktureringsunderlag för utlämnade behållare och omhändertagande på återvinningscentralen. 


EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN:

Om du har en stuga med utedass finns det möjlighet själv att omhänderta latrin genom ex kompostering. 
Omhändertagandet av latrin måste godkännas av Miljönämnden.
Kontakta Miljökontoret, Malung-Sälens kommun för mer information om eget omhändertagande av latrin.
Tel:0280-183 90 miljokontoret@malung-salen.se www.malung-salen.se

Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se