Källsortering för företag


Hur ska verksamheter källsortera?

För den som bedriver en verksamhet är det skillnad på hushållsliknande avfall och verksamhetsavfall. I princip ska alla företag ha ett abonnemang för hushållsavfall (brännbart hushållsavfall och matavfall) hos kommunens entreprenör. Verksamhetsavfall som uppstår vid yrkesmässig verksamhet hämtas av valfri entreprenör som verksamhetsägaren anlitar och som har tillstånd av länsstyrelsen att transportera avfall. Verksamhetsavfallet skall lämnas till en godkänd mottagningsanläggning.

Reglerna kring avfallshantering är många och det är inte lätt för företag eller annan verksamhetsutövare att känna till allt. Samtidigt är det en skyldighet. Kontakta oss gärna för frågor!


Hushållsavfall

Exempel: Köks- och städavfall från bl a restauranger, caféer, fikarum, personalmatsalar, väntrum, entréer, toaletter och kontor.


Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall uppkommer genom den verksamhet som bedrivs i exempelvis industrier, affärer/matbutiker eller tjänsteföretag.

Ansvar: Den som har en verksamhet ansvarar själv för att allt avfall som uppstår tas om hand på ett bra sätt. Transport av avfall och återvinningsmaterial kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen alternativt gäller anmälningsplikt. Läs mer om vad som gäller på länsstyrelsens webbplats eller kontakta ditt miljökontor!

Företagare och verksamhetsutövare ansvarar själv för att kontrollera att mottagningsanläggningen ska vara godkänd – se listor på länsstyrelsens hemsida. Verksamhetsutövaren ansvarar för att det verksamhetsavfall som uppstår tas om hand på ett riktigt sätt. Det betyder bl a att sortera avfallet på rätt sätt samt att anlita godkänd transportör.

Som verksamhetutövare är du skyldig att sortera ut:

  • Farligt avfall
  • Avfall med producentansvar (el-avfall, förpackningar och papper)
  • Avfall till återanvändning och materialåtervinning (lastpallar, plast, färgpatroner, metallskrot m m)
  • Avfall till deponi (betong, cement, tegel, lergods, porslin, glas, speglar, keramik, gipsskivor)


Allt avfall ska sorteras

För att avfallet ska materialåtervinnas är det viktigt att vi alla sorterar vårt avfall.


Behöver din verksamhet större behållare för kompost? Nedan finner du information om olika kompostbehållare.

Större kompostbehållare


Nedan kan du ta del av ett informationsutskick om hämtning och fakturering av hushållsavfall som har skickats ut till fastighetsägare och verksamheter.

Hämtning och fakturering av hushållsavfall


Vad är egentligen ett hushållsavfall?

Vad som menas med hushållsavfall är inte alltid självklart. För att förtydliga vad hushållsavfall innebär har Avfall Sverige tagit fram en guide som syftar till att förklara innebörden av begreppet.

Nedan kan du läsa Avfall Sveriges guide om hushållsavfall.


Innebörden av begreppet hushållsavfall

Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se

Missad hämtning

Kontakta Vamas kundservice.


Mer information?

Utrustning för källsortering

Råd och rekommendationer om avfallsutrymmen


Klicka på sorteringsguiden nedan för att få hjälp med hur du ska sortera ditt avfall!


sorteringsguiden.png