Källsortering för privatpersoner


Så här sorterar du ditt hushållsavfall

I Malung-Sälens kommun ska alla hushåll sortera sitt avfall som restavfall (brännbar avfall) och matavfall (komposterbart matavfall). Vi har därmed samma avfallshantering som i de flesta övriga Dalakommuner. Alla förpackningar och tidningar skall också sorteras och lämnas till någon av återvinningsstationerna i kommunen. Även avfall som farligt avfall, el- och elektronikavfall och metallskrot skall sorteras ut och lämnas separat till någon av kommunens återvinningscentraler.


Restavfall och matavfall

Vamas ansvarar för insamling och hantering av det hushållsavfall som genereras i kommunen, det vill säga restavfall och matavfall.

Det bruna kompostkärlet för matavfall töms varannan vecka och det gråa kärlet för restavfall töms var fjärde vecka enligt schema

Idag går allt insamlat matavfall från våra kommuner till en rötningsanläggning som tillverkar biogas och biogödsel, istället för att matavfallet komposteras som man gjort under de senaste åren.brannbart_utan_blomkruka.JPG          Kompostpase_frilagd.jpg


Hämtas av sopbilen

 • Matavfall
 • Restavfall

  

Sopbilen hämtar hushållsavfallet vid din fastighet om du har privata kärl, eller i närområdet om du är ansluten till en central uppsamlingsplats (CUS). De flesta som har privata kärl har ett grått 190 liters kärl för restavfallet och ett brunt 140 literskärl för matavfallet.

I södra delen av kommunen har avfallsbilen två fack. Ett för restavfallet och ett för matavfallet så att avfallet inte blandas. Bilens två fack gör att restavfallet och matavfallet kan hämtas samtidigt en gång i månaden och gör att vi kan minska transporterna.

I norra delen har vi inte tvåfacksbilar och restavfallet matavfallet töms därför vid olika tillfällen för att avfallet inte ska blandas.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA


Tvåfacksbilen har en sidolyft med arm som tömmer avfallskärlen. Armen hjälper chauffören och i sitt dagliga arbete genom att minska många tunga drag och lyft.


Sidolastare.JPG

 

Central uppsamlingsstation (CUS)

I kommunens yttre områden och områden i anslutning till skidanläggningarna samlas restavfall och matavfall in på centrala uppsamlingsstationer. Stationerna är strategiskt utplacerade i områden där det finns behov av att samla in avfall.

På vissa stationer kan man även lämna färgat och ofärgat glas. För frågor om centrala uppsamlingsstationer kontakta vår kundservice.


 Lämnas till återvinningsstationen (ÅVS)

 • Glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Tidningar och trycksaker
 • Textilinsamling i behållare från Human Bridge. Här kan du läsa mer om textilinsamlingen.

Det är Förpackning- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen av förpackningar i Sverige. Information om var du kan sortera tidningar och förpackningar i vår kommun finner du här.


källsorterings dam


 


Lämnas till återvinningscentralen

 • Elavfall 
 • Farligt avfall
 • Metallskrot
 • Wellpapp
 • Trädgårdsavfall
 • Brännbart grovavfall
 • Träavfall (obehandlat, behandlat, impregnerat)
 • Ej återvinningsbart, tidigare kallat deponi (porslin, glas, spegel, keramik, cement, betong m.m.)
 • Däck (både med och utan fälg)


Här finner du mer information om återvinningscentralernaKontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se

Missad hämtning


Kontakta Vamas kundservice.


Kompostpåsar

Här finner du kompostpåsar


Mer information?


Information om brännbart avfall


Tips på hur källsorteringen kan se ut hemma hos dig

 

 

sorteringsguiden.pngfti_medtext_genomskinlig.gif