Hantering av fett


Om du äger en fastighet där det bedrivs verksamhet som genererar en större mängd fett så är du skyldig att se till att fettet avskiljs innan det släpps ut i avloppsledningsnätet.

Fettet från fettavskiljare kan återvinnas för framställning av biogas för fordon eller el-energi genom att det rötas. Fettet kan även komposteras med andra fraktioner för framställning av näringsrik biomull eller för sanering av oljeskadad jord. I Malung-Sälens kommun avvattnas fettet för att sedan komposteras tillsammans med avloppsslam för att brytas ner till jord.

 

Därför är det viktigt att fett avskiljs

Fettavskiljning behövs därför att fett som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar därmed i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Fettavlagringar leder till ökat underhåll av ledningsnät och pumpstationer och kan leda till stopp i ledningsnätet. Stoppen kan exempelvis orsaka översvämningar i byggnader. Avloppsstoppen kan även leda till att orenat avloppsvatten släpps ut i vattendrag.

När fett ansamlas och åldras kan svavelväte bildas. Förutom att gasen är en arbetsmiljörisk bidrar den till att VA-anläggningarna åldras och skadas snabbare än de behövs.

Läs mer om fettavskiljning i broschyr ”Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet.”

 

Projekt - Fettavskiljare

Vamas arbetar för att öka antalet fettavskiljare i fastigheter där det bedrivs verksamhet som släpper ut avloppsvatten med en större mängd fett. Projektet är ett informationsprojekt som riktar sig till fastighetsägare inom kommunen som saknar fettavskiljare.


Installation av fettavskiljare

Vid väsentlig förändring av VA i en fastighet krävs en anmälan till Byggnadsnämnden. Blankett för anmälan finner du i rutan till höger.

För installation av fettavskiljare på befintligt VA krävs i dagsläget ingen anmälan till Byggnadsnämnden, då detta inte är att betrakta som en väsentlig förändring.

Uppgifter om installation av fettavskiljare till kommunalt ledningsnät lämnas via blankett till Vamas. Blanketten finner du i rutan till höger.


Tömning av fettavskiljare

Vamas ansvarar för tömning av fettavskiljare i Malung-Sälens kommun.

Arbetet utförs av vår entreprenör Maserfrakt.

Beställning av tömning utöver ordinarie körtur görs:

vardagar kl 08.00-15.00 via telefon 0280-185 80
Övrig tid via telefon 020-333 363

Kontakt


Kundservice

E-post
kundservice@vamas.e

Telefon
0280-185 80


Chef återvinningstjänster

Josefine Lissbol

E-post
josefine.lissbol@vamas.se

Telefon
0280-185 72


Broschyr om hantering av fett

Broschyr om hantering av fett


Blanketter för dig som ska installera fettavskiljare

Anmälan - Installation av fettavskiljare

Bygganmälan om installation av fettavskiljare till byggnadsnämnden