Grovavfall


Vad är grovavfall?

Grovavfall är avfall som kan uppstå i hemmet eller på kontor men som är för stort för att läggas i soppåsen för brännbart husuhållsavfall, eller som inte är förpackningar som sorteras och lämnas på någon av Förpackning- och tidningsinsamlingens åtevinningsstationer i kommunen.

Hushållens sorterade grovavfall kan lämnas vid våra tre återvinningscentraler i Malung, Lima och Sälfjället.

Exempel på grovavfall

  • Plast, gummi, böcker med hård pärm
  • Kasserade möbler som inte kan lämnas på Ta till Vara eller säljas
  • Verktyg, takplåt, cyklar osm inte kan lämnas på Ta till Vara eller säljas, diskbänkar, aluminiumkastruller
  • Porslin, gips, spegelglas, isolering
  • Badrums- och köksinredningar, kakel
  • Trädgårdsavfall som ris, kvistar, jord, sten
  • behandlat och obehandlat träavfall, impregnerat träavfall


Stora mängder vid rivningar?

Vid större städningar, rivningar eller annat som ger stora mängder grovavfall kan, mot en avgift, container beställas hos valfri entreprenör.

Hämtning av hushållens farliga avfall och elavfall utanför Malungs tätort sker vår och höst. Tider annonseras i Malungsbladet.


Kontakt


Kundservice

0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se


Missad hämtning

Kontakta Vamas kundservice.