Finalist på Återvinningsgalan

Vamas sortera mera kit var en av tre finalister i kategorin ”Årets Kretsloppsfrämjare” på Återvinningsgalan 2019. Ragn Sells och Nationell biogasstrategi var de övriga två finalisterna i kategorin.

Kollage_till_Atervinningsgalan2019_med_emballalge.jpg
Sortera Mera kit
Sortera mera kittet är ett projekt som arbetats fram för att underlätta sorteringen för kunder och besökare i Sälenfjällen. För att sorteringen ska förbättras är det viktigt att avfallet sorteras redan i hushållen.

Tydliga anvisningar och bra system för sortering av förpackningar saknas i hushållen, vilket innebär att det blir svårt för gästerna att göra rätt. Där föddes idén om ett sorteringskit i papper som kan användas i alla typer av hushåll.

Om Återvinningsgalan
Sammanlagt har runt 120 nomineringar inkommit till de nio olika kategorierna. Syftet med galan är bland annat att driva utvecklingen inom återvinningsbranschen och visa på goda exempel. Kolla in samtliga kategorier och finalister här. Ragn Sells tog hem priset inom kategorin "Årets kretsloppsfrämjare".

Återvinningsgalan arrangeras av tidningen Recycling. Återvinningsbranschen har många framgångsrika, kloka och modiga företag. Galan ett evenemang där alla delar av branschen under ett år kan mötas, utbyta erfarenheter och tillsammans fira branschens hjältar. 

Kontakt

Kundservice
0280-185 80
Telefontid vardagar 8-12, 13-15
kundservice@vamas.se


Miljöingenjör
Cecilia Öster
cecilia.oster@vamas.se
0280-185 78

Chef återvinningstjänster
Josefine Lissbol
josefine.lissbol@vamas.se
0280-185 72