Farligt avfall

Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats. Farligt avfall kan innehålla ämnen som till exempel är giftiga, cancerframkallande, miljö- eller brandfarliga.

Kommunerna har ansvar för hushållens farliga avfall. Ansvaret omfattar insamling, transport och behandling. Det regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen. Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall. De flesta kommuner har denna skyldighet inskriven i sina avfallsföreskrifter.


Vad är farligt avfall?

Följande är exempel på farligt avfall:

  • Spillolja
  • Lösningsmedel (lacknafta, terpentin, tri)
  • Syror eller alkaliskt avfall (fotokemikalier, kaustiksoda)
  • Bekämpningsmedel
  • Färgrester, lacker, lim
  • Kvicksilver (från termometrar etc.)
  • Batterier (även bilbatterier)
  • Sprayburkar
  • Elektronikskrot
  • Lågenergilampor

OBS! Läkemedel återlämnas till apotek

Du kan alltid lämna avfallet vid någon av kommunens tre bemannade återvinningscentraler på Sälfjället, i Lima eller Malung.

Det är brottsligt att lämna farligt avfall vid återvinningsstationer.

 Kontakt


Kundservice


0280-185 80

Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se