Farligt avfall

Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats. Farligt avfall kan innehålla ämnen som till exempel är giftiga, cancerframkallande, miljö- eller brandfarliga.

Vad är farligt avfall?

Följande är exempel på farligt avfall:

 • Asbest och eternit
 • Spillolja
 • Lösningsmedel (lacknafta, terpentin, tri)
 • Syror eller alkaliskt avfall (fotokemikalier, kaustiksoda)
 • Bekämpningsmedel
 • Färgrester, lacker, lim
 • Kvicksilver (från termometrar etc.)
 • Batterier (även bilbatterier)
 • Sprayburkar
 • Elektronikskrot
 • Lågenergilampor

Har du asbest- eller eternitavfall?
Asbest och eternit klassas som farligt avfall och måste tas om hand på ett speciellt sätt. När du hanterar material med asbest är det viktigt att det inte dammar. Damm från asbest är hälsofarligt eftersom det består av små spetsiga fibrer som kan skada lungvävnaden.

Vid avlämning av asbest eller eternit måste avfallet vara väl förpackat och inplastat. Ta kontakt med personal på återvinningscentralen innan du lämnar asbest- eller eternitavfall.

Tips vid hantering
 • Undvik damning.
 • Plocka ner eternitplattor försiktigt och helst hela.
 • Använd halvmask och skyddskläder.
 • Vattna materialet vid behov för att undvika damning.
 • Tänk på att inte utsätta grannar för asbestdamm.
 • Undvik att hantera asbest inomhus. Anlita en godkänd firma vid sanering.
Vart finns asbest eller eternit?

Asbest kan finnas i äldre byggnadsmaterial som eternitplattor, ventilationsrör och rörisolering.

Kontakt


Kundservice


0280-185 80

Telefontid vardagar 8-12, 13-15

kundservice@vamas.se