Aktuellt


Slaktavfall

Slaktavfall från vilda djur (t ex älg) får lämnas i skogen med tillåtelse av markägare. Har du stora volymer så försök sprida ut det och lägg det långt ut i skogen för att inte orsaka störningar.

Mindre mängder som uppstår från finstyckning i hushållen kan läggas i matavfallspåsen och sedan det bruna kärlet. Större ben kan läggas i kärlet för brännbart restavfall.

Våra återvinningscentraler kan tyvärr inte emot slaktavfall.


Kontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se