Vamas vill utveckla Sälfjällets avloppsreningsverk

Dennis-Vermeulen-Photography-VAMAS-Salen-Luft-Bilder-Panorama-0001-Pano-DVPE-1920x1080-72dpi-3.jpg För att säkra den framtida avloppsreningskapaciteten i Sälenfjällen planerar Vamas att utveckla Sälfjällets avloppsreningsverk. Vamas har bjudit in till samråd i enlighet med Miljöbalken. Syftet med samrådet var att boende, verksamma i området och övriga intressenter skulle ha möjlighet att inkomma med frågor eller synpunkter.

Den nya ansökan omfattar:

• Mottagning och behandling av avloppsvatten vid reningsverket.

• Mottagning av brunns- och externslam från enskilda anläggningar och mindre reningsverk.

• Avvattning av slam som produceras inom reningsverket.

• Utökad kapacitet på reningsverket till 55 000 personekvivalenter (pe)

Under samråds mötet berättade tjänstemän på Vamas om projektet. Man fick även se reningsverket via rundvandring.

Kontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se