Uppmärkning av avfallskärl

Under april månad kommer Vamas att påbörja uppmärkning av alla avfallskärl i Malung-Sälens kommun. Detta gör vi för att kvalitetssäkra och effektivisera renhållningsarbetet. Uppmärkning kommer att ske av alla sorters avfallskärl. För privata kunder innebär det både det bruna och det svarta kärlet.

Hur går uppmärkningen till?

Innan uppmärkning sker i ditt område får du information hem till din brevlåda. Ser du en hängare på ditt avfallskärl innebär det att vi har påbörjat arbetet. Det är viktigt att låta kärlen stå kvar om hängaren fortfarande sitter på kärlen.

Personal från Vamas förser varje sopkärl med en rund, svart plastbricka som vi fäster på framsidan av avfallskärlet. Plastbrickan innehåller ett chip med ett RFID-nummer. På sidan av kärlet fäster vi en streckkodsetikett. Etiketten och plastbrickan kopplas ihop med hjälp av en handdator som samlar in alla koordinater och kan identifiera kärlets placering och storlek till exempel. 

webb_taggar_sopkarl_002.jpg

Varför märker vi upp alla avfallskärl?

Märkningen av kärl kommer att ge flera vinster. Med digital avläsning kan chauffören rapportera in till kundservice direkt tömning är utförd eller varför tömning inte har skett och vad det beror på. Det gör att vi snabbt kan svara på frågor om varför kärl inte blivit tömda och får bättre koll på avvikelser.

Uppmärkningen blir även en slags inventering där vi får noggrann kännedom om antalet kärl, deras exakta placering, om någon fastighet saknar kärl eller om det finns fastigheter som har fler kärl än det överenskomna. Det gör att vi kan säkerställa att våra kunder får de tjänster de betalar för.

I kommunen finns det sammanlagt runt 10 000 avfallskärl av olika slag vid hushåll, affärsverksamheter och uppsamlingsstationer till exempel. Cirka 2 000 av dessa är märkta redan i dagsläget. Så vi har kunnat testa systemet på de kärlen och det har fungerat bra.

IMG_0314.jpg

Viktigt att tänka på inför uppmärkning

  • Ställ ut båda avfallskärl som vanligt inför sophämtning. Du som har hemkompost ställer endast ut ditt svarta kärl.

  • Ser du en hängare på ditt kärl innebär det att vi har påbörjat uppmärkningen.

  • Låt kärlen stå framme till dess att hängaren är avlägsnad och den svarta plastbrickan och streckkodsetiketten sitter på kärlen.

Kontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se