Renspolning av vattenledningsnätet i delar av Malung

Pollex AB kommer under september-oktober 2020 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i delar av Malungs tätort på uppdrag av Vamas. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Pollexluft-vattenspolningunderhalldricksvattenledningsnat41000px.jpg

Arbetsmetod
Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Pollexluft-vattenspolningunderhalldricksvattenledningsnat11000px.jpgSå här ser det oftast ut när vi spolar ut sediment av järn och mangan som ansamlats i dricksvattennätet

Viktigt att tänka på inför renspolningen
Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg.

  • För att inte råka använda vatten kan du stänga den kran/ventil som sitter före din vattenmätare den dag spolning sker.
  • Fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna.
  • Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår.
  • Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.
  • Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luften och missfärgningen.
  • Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.


OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle! Alla meddelanden gäller.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför. Målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Kontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se