Pressmeddelande från FTI - flytt av återvinningsstation

I ett pressmeddelande meddelar Förpacknings- och tidningsinsamlingen att återvinningsstationen vid Brändans galleria i Hole ska flyttas till fotbollsplanen på Storbyvägen. Flytten beror på att bygglovet inte har kunnat förnyas för den gamla platsen.


Läs hela pressmeddelandet här

Kontakt


Förpackning- och tidningsinsamlingen AB

Kundservice

Telefon
0200-88 03 11

E-post
info@ftiab.se