Vi bygger om och förbättrar Lima återvinningscentral

IMG_7949.JPG

Under hösten 2018 kommer vi att bygga om och förbättra återvinningscentralen i Lima. Arbetet påbörjas redan vecka 39 och beräknas vara färdigt innan årsskiftet.

Förbättrar logistiken
Ombyggnaden görs för att underlätta besöket för våra kunder och skapa en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Trafikflödet ska förbättras och återvinningscentralen ska bli säkrare. Det kommer även underlätta för oss att ha insamling av återbruk samt mellanlagra en del avfall under tak.

Begränsad framkomlighet
När du besöker återvinningscentralen kan det därför vara begränsad framkomlighet under vissa perioder. Vi gör vad vi kan för att det ska påverka ditt besök så lite som möjligt.


Kontakt

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00

Eventuella frågor kontakta:

Josefine Lissbol
Chef återvinningstjänster


E-post
josefine.lissbol@vamas.se

Telefon
0280-185 78