Märkning av avfallskärl

Nu märker vi alla avfallskärl!
Under hösten 2019 inleds ett projekt för att märka alla avfallskärl som töms av Vamas i Malung-Sälens kommun. Syftet med uppmärkningen är att kvalitetssäkra och effektivisera renhållningsarbetet. Det innebär bland annat att tömningen rapporteras in till kundservice direkt den är utförd, likaså med eventuella avvikelser.

Detta gör att vi snabbt kan svara på dina frågor om utförd tömning eller varför tömningen uteblivit. Vi inleder arbetet med ett testområde. Har du fått ett informationsbrev innebär det att din fastighet tillhör testområdet.


Så här går märkningen till

Personal från Vamas utför märkning av både mat- och restavfallskärl. Märkningen går till så att vi fäster en svart plastbricka (tagg) på framsidan och en streckkodsetikett på sidan av ditt kärl. Streckkoden och taggen kopplas sedan ihop. Vid tömning läser sopbilen eller chauffören av taggen och kan identifiera ditt kärl.


I samband med tömning kommer en informationskrok att hängas på ditt kärl.

  • Ställ ut ditt kärl som vanligt inför sophämtning.
  • Ser du en krok på kärlet innebär det att vi har påbörjat märkning i ditt område.
  • Låt kärlet stå framme till dess att kroken är avlägsnad från ditt kärl och den svarta taggen och streckkodsetiketten sitter på kärlet.


IMG_0174.JPG

Tagg_och_etikett.jpg

Kontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se