Insamling av mat- och restavfall i egen regi

Från 1 maj 2020 tog Vamas över insamlingen av mat- och restavfall i Malung-Sälens kommun.

27288887-soptunnor.jpg

Vad innebär insamling av hushållsavfall i egen regi?

Det innebär att Vamas med egna sopbilar och chaufförer hämtar hushållsavfall hos privatpersoner och företagare. Tidigare har denna tjänst upphandlats av en extern entreprenör. Syftet med att ta in sopbilar och chaufförer i den egna organisationen är att skapa en tätare koppling till kunderna och erbjuda högre service.

Varför vill Vamas själva ta hand om insamling av mat- och restavfall?

Den huvudsakliga ambitionen är för att förbättra servicen gentemot våra kunder. Genom att driva insamlingen i egen regi kan vi arbeta för långsiktighet, erbjuda flexibla lösningar och få möjligheten att effektivisera insamlingen i sin helhet.
De fördelar som varit avgörande är:

• Större utrymme för flexibilitet genom att fordon och fordonsförare
finns inom den egna organisationen.

• Lättare att genomföra förändringar som tillkommer till följd av förändrade lagkrav, kommunala mål eller önskemål från kunder.

• Kommunikationen kommer att förenklas och så även uppföljning av
utförda tjänster.

Hur påverkas jag som kund?

Insamling kommer att ske på samma sätt som tidigare. Vi hoppas att övergången till egen regi kommer ske så smidigt som möjligt så att du som kund ska påverkas positivt utav förändringen.

Hur påverkas avgifterna för mig som kund?

Övergång till egen regi påverkar inte avgifterna för dig som kund.

Jämförelser har genomförts mellan kommuner/kommunala bolag som har insamling i egen regi jämfört med de som har insamlingen på entreprenad. Det har visat sig att kostnaden bli något lägre för de kommuner/kommunala bolag som driver insamlingen i egen regi. Den utredning som Vamas genomfört för egen regi i Malung-Sälens kommun visar samma resultat.


Får Vamas bedriva insamling av hushållsavfall i egen regi?

Ja. Vamas är ett kommunalt bolag och vi har uppdraget att sköta insamling av hushållsavfall i Malung-Sälens kommun. Om insamlingen ska ske i egen regi eller genom entreprenör avgörs av bolagets styrelse. Det är fler och fler kommuner som väljer att bedriva insamling av hushållsavfall i egen regi och nu har också Vamas styrelse beslutat att göra det.

Kontakt

Kundservice

0280- 185 80
Telefontid vardagar 8-12. 13-15

kundservice@vamas.se