Fastfrusna matavfallspåsar

Vintertid är det lätt att matavfallspåsarna fryser fast i avfallskärlet. Det kan medföra att de fastfrusna påsarna i botten av kärlet blir kvar vid tömning då våra chaufförer inte har möjlighet att kontrollera varje kärl, eller lossa på fastfrusna påsar.

Fastighetsägarens ansvar
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att förhindra att matavfallspåsar fryser fast och att kärlet går att tömma. Som fastighetsägare är du även ansvarig för sopkärlet, och därför är det viktigt att du tar hand om kärlet och är rädd om det. Här nedan kommer några tips om hur du tar hand om ditt kärl under vinterhalvåret.

Kompostpase_luft.JPG

Tips inför vintern!

  • Använd biohyllan. Lägg påsen på biohyllan i sopkärlet för att innehållet ska frysa till innan. Detta hindrar påsarna att frysa fast i kärlets botten

  • Se till att matavfallspåsen står luftigt

  • Låt matresterna rinna av i diskhon innan du lägger det i påsen

  • Lägg i använt hushållspapper för att suga upp eventuell vätska i matavfallspåsen

  • Använd dubbla påsar vid behov

  • Ställ ut påsen en stund innan du lägger den i kärlet så att den hinner frysa. Lägg sedan påsen i kärlet.

biohylla_produktbild.jpgbiohylla_huvudbild.jpg

Om jag gör allt detta och matavfallspåsarna ändå fryser fast!

  • Lägg en dagstidning i botten av matavfallskärlet
  • Lägg ner kärlet och banka med en kvast eller liknande på utsidan så att påsarna lossnar
  • Peta loss påsarna med en kvast eller liknande

 

Om det ligger kvar fastfrusna matavfallspåsar efter tömning?
Låt frusna påsar ligga kvar i kärlet till nästa tömning. Kall och frusen matavfall gör ingen skada. Se till så att påsarna är lösa till nästa tömningstillfälle.

Om kärlet är fullt
Kontakta vår kundservice antingen via e-post: kundservice@vamas.se, eller via telefon på 0280-185 80.

Ansvaret att förhindra fastfrysning av matavfallspåsar och att kärlet går att tömma ligger hos fastighetsägaren, det ingår inte i chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast.

Kontakt

Kundservice
0280-185 80
Telefontid vardagar 08-12, 13-15
kundservice@vamas.se