Fastfrusna matavfallspåsar

Vintertid är det lätt att matavfallspåsarna fryser fast i avfallskärlet. Det kan medföra att de fastfrusna påsarna i botten av kärlet blir kvar vid tömning då våra chaufförer inte har möjlighet att kontrollera varje kärl, eller lossa på fastfrusna påsar.

Fastighetsägarens ansvar
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att förhindra att matavfallspåsar fryser fast och att kärlet går att tömma. Som fastighetsägare är du även ansvarig för sopkärlet, och därför är det viktigt att du tar hand om kärlet och är rädd om det. Här nedan kommer några tips om hur du tar hand om ditt kärl under vinterhalvåret.

Snow covered brown trash bin lid in winter. Bin has air vent at side.

Tips inför vintern!

 • Skaka om kärlet då och då
  Om du skakar om kärlet då och då fastnar inte påsarna lika lätt. Om det inte funkar, peta loss påsarna med en kvast eller liknande.

 • Använd hushållspapper
  Låt matresterna rinna av i diskhon innan du lägger det i påsen och använd hushållspapper för att suga upp eventuell vätska i matavfallspåsen.

 • Byt påse ofta
  Byt påse ofta och använd dubbla påsar vid behov. Vik ihop en annan matavfallspåse och lägg den i botten.

 • Låt matavfallspåsen stå luftigt

 • Använd biohylla
  Lägg påsen på biohyllan i sopkärlet för att innehållet ska frysa till innan. Detta hindrar påsarna att frysa fast i kärlets botten. Biohyllan finns att  köpa våra återvinningscentraler eller på vårat kontor, Storgatan 34.

biohylla_produktbild.jpgbiohylla_huvudbild.jpg

 

Om det ligger kvar fastfrusna matavfallspåsar efter tömning?
Låt frusna påsar ligga kvar i kärlet till nästa tömning. Kall och frusen matavfall gör ingen skada. Se till så att påsarna är lösa till nästa tömningstillfälle.

Om kärlet är fullt
Kontakta vår kundservice antingen via e-post: kundservice@vamas.se, eller via telefon på 0280-185 80.

Ansvaret att förhindra fastfrysning av matavfallspåsar och att kärlet går att tömma ligger hos fastighetsägaren, det ingår inte i chaufförens uppgift att lossa det som eventuellt fastnat eller frusit fast.

Kontakt

Kundservice
0280-185 80
Telefontid vardagar 08-12, 13-15
kundservice@vamas.se