Driftstörning

Uppdaterat 2020-10-08 kl. 07:28

Driftstörning Rörbäcksnäs

Torsdag den 8 oktober kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Rörbäcksnäs. Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen mellan
kl. 10:00-13:00.

Efter en driftstörning kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-10-07 kl. 13:02

Vattenläcka Malungsfors lokaliserad

Vattenläckan i Östra Malungsfors är lokaliserad och vår personal jobbar med att åtgärda den.

Efter en vattenläcka kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-10-07 kl. 08:09

Vattenläcka Malungsfors

Vi har upptäckt en vattenläcka i Östra Malungsfors. Just nu pågår läcksökning. För att kunna hitta vattenläckan måste vi stänga av vattnet till och från, så uteblivet vatten kan förekomma under läcksökningen.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-09-29 kl. 09:41

Försenad sophämtning - Malung

På grund av problem med sopbilen blir hämtning av matavfallet försenad idag tisdag 29/9. Berörda områden är: Hole, Rommarheden, Idbäck, Jägra och Gärdås.

Kärlen kommer att tömmas så fort vi har möjlighet. Låt kärlen stå framme till dess att de blivit tömda.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-09-28 kl. 13:18

Reparationsarbete Risgatan

Under vecka 40-41 kommer Vamas att utföra reparationsarbete av dricksvattenledningen längs Risgatan. 

Tillfälliga avbrott i vattenleveransen kommer att ske då vi behöver stänga av vattnet under korta perioder mellan 07:00-16:00 under dessa två veckor.

Vi uppmanar er att tvätta och diska efter 16:00 samt att fylla behållare med vatten, så att det finns extra under avbrotten. Luft och missfärgat vatten kan förekomma under arbetets gång, problemet åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar.

Vi ber om överseende för eventuella störningar och olägenheter som arbetet medför. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-09-28 kl. 08:41

Driftstörning - Grimsåker

Vattnet har stängts av i Grimsåker på grund av renspolningsarbetet som pågår. När vattnet är tillbaka kan det vara grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola extra i alla kranar med kallt vatten.   

Vid frågor är ni välkomna att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-09-28 kl. 08:34

Information kring renspolningsarbetet i Malung

Under vecka 40 påbörjas renspolning i områden på östra sidan älven. Detta kan leda till missfärgat vatten i större delen av Malung. Vid spolning kommer vattnet att stängas av i berörda områden.
OBS! Även andra områden kan drabbas av missfärgat vatten.

Vi uppmanar därför alla att fylla en eller flera behållare med vatten så att det finns extra ifall du drabbas av missfärgat vatten och behöver vatten för matlagning och hygien.

Dricksvattentank kommer att finnas vid Thorolfsvägen 1
(f.d. Rosengrens). Vatten kan även hämtas på Tällbyns reningsverk vid tappstället. Ta med egna behållare att fylla på med.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför. Arbetet är nödvändigt för att vi i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-09-18 kl. 11:10

Information kring renspolningsarbetet i Malung

Under vecka 39 kommer det att ske ett uppehåll i renspolningsarbetet. Det innebär att arbetet kommer att förskjutas med en vecka. Sista veckan för renspolning blir vecka 43 istället för 42.

Vecka 40 påbörjas renspolning i områden på östra sidan älven. Detta kan leda till att missfärgat vatten uppstår i större delen av Malung. Vid spolning kommer vattnet att stängas av i berört område. Fastigheter som berörs av vattenavstängning får information i brevlådan.
OBS! Även andra områden kan drabbas av missfärgat vatten.

Vi uppmanar därför alla att fylla en eller flera behållare med vatten så att det finns extra ifall du drabbas av missfärgat vatten och behöver vatten för matlagning och hygien.

Dricksvattentank kommer att finnas vid Thorolfsvägen 1
(f.d. Rosengrens). Vatten kan även hämtas på Tällbyns reningsverk vid tappstället. Ta med egna behållare att fylla på med.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför. Arbetet är nödvändigt för att vi i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-09-17 kl. 15:20

Driftstörning - Rörbäcksnäs och Sörsjön

Fredag den 18 september kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Rörbäcksnäs och Sörsjön. Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen mellan kl. 10:00-13:00.

Efter en driftstörning kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-09-16 kl. 11:13

Driftstörning - Sälfjällstorget

På grund av strömavbrott kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende och verksamheter kring Sälfjällstorget. Reparationsarbete beräknas ta två timmar och vattnet beräknas vara tillbaka kl. 14:00.

Efter en driftstörning kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-09-09 kl. 08:54

Driftstörning - Sälen by

På grund av underhållsarbete kommer vi behöva stänga av vattnet på Gräddhyllan i Sälen mellan kl. 09.00 - 11.30. Berörda är boende längs, Pålkällan, Hejjanvägen och i närliggande område.

När vattnet är tillbaka kan vattnet vara lite grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-09-02 kl. 13:22

Missfärgat vatten - Malung

Arbetet med renspolning av vattenledningen i Malung har lett till mer störningar i vattenleveransen än vi förväntat. Många har blivit drabbade och vi jobbar för att du som kund ska påverkas så lite som möjligt. Vid Tällbyns reningsverk finns en vattentank där man kan fylla på med dricksvatten. Vill man ha vatten till hygien så finns det även en tappkran bredvid vattentanken som man får ta ifrån. Ta med egna behållare att fylla på med.

Arbetet pågår från vecka 36 fram till vecka 42 och under dessa veckor kan missfärgat vatten förekomma på olika platser, även där spolning inte sker. Vi vill därför uppmana alla att fylla på med vatten i behållare ifall missfärgning uppstår igen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen har medfört. Arbetet är nödvändigt för att vi i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2020-09-01 kl. 11:35

Driftstörning - Malung

Pollex AB har påbörjat sitt arbete med att renspola vattenledningarna i Malung. Renspolningen kommer att pågå från vecka 36-42. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som förekommit inom vissa områden.

Vid spolning kommer vattnet att stängas av i berört område. Missfärgat vatten kan förekomma och även drabba andra områden. Tänk på att,
fylla en eller flera behållare med vatten så att du har extra ifall du drabbas av missfärgat vatten och behöver vatten för matlagning och hygien.

Läs mer om arbetet med renspolning av vattenledningsnätet

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-08-25 kl. 11:08

Driftstörning Vallsjön och delar av Rörbäcksnäs

Tisdag den 25 augusti kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Vallsjön och Rörbäcksnäs. Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen mellan kl. 10:00-13:00.

Vatten finns att hämta vid Tandådalens vattenverk, man får ta med egen behållare att fylla på med.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-08-24 kl. 11:46

Vattenläcka Malung

Vattenläckan är lokaliserad till en privat fastighet. Ägaren är meddelad och arbetar med att åtgärda vattenläckan. Efter ett reparationsarbete kan missfärgat vatten förekomma. Det åtgärdas genom att spola extra i kranarna tills vattnet är klart igen.

Uppdaterat 2020-08-24 kl. 08:43

Vattenläcka Malung

Det pågår en vattenläcka i Malung. Läckan är lokaliserad och vi jobbar just nu med att reparera den. Under reparationstiden kan det förekomma störningar i vattenleveransen i form av missfärgning, sämre tryck och avstängt vatten under kortare perioder. Så snart läcka är åtgärdad uppdaterar vi med mer information här på hemsidan.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-08-05 kl. 15:15

Planerat vattenavstängning - Vörderås

Torsdag den 6 augusti kommer vi att behöva stänga av vattnet till och från under förmiddagen för underhållsarbete. Under arbetets gång kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Vörderås.

Efter arbetet kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-08-04 kl. 13:57

Driftstörning Rörbäcksnäs

Tisdag till fredag under vecka 32 kan det förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i Rörbäcksnäs. Malungs Elnät utför underhåll av sina ledningar och måste bryta strömmen korta perioder mellan kl. 08:00-15:00.


Uppdaterat 2020-08-03 kl. 13:48

Reparationsarbete Malungsfors

Den 4 augusti kommer vi att utföra reparationsarbete efter vattenläckan som varit. Under dagen kan det därför förekomma viss störning i vattenleveransen för boende i och kring Jommoholen i Malungsfors. De berörda är boende på Skommarvägen, Päbelvägen, Jommovägen, Trosvägen, Åsolavägen och eventuellt intilliggande område.

Efter ett reparationsarbete kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2020-07-30 kl. 15:08

Vattenläckan i Malungfors är åtgärdad

Uppdaterat 2020-07-29 kl. 11:12

Uppdatering, vattenläcka Malungsfors

Lagning av vattenläckan i Malungsfors kommer att påbörjas i morgon, torsdag den 30 juli kl. 09.00. För att kunna laga läckan kommer vi behöva stänga av vattnet.

Berört område är i och kring Jommoholen i Malungsfors. Boende på
Skommarvägen, Päbelvägen, Jommovägen, Trosvägen och eventuellt intilliggande område kommer att vara utan vatten under tiden läckan lagas.

Vi uppmanar de berörda att tappa upp vatten i behållare för att kunna dricka och spola i toaletten under dagen, då vi inte vet hur lång tid det kommer ta att laga läckan. 

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2020-07-28 kl. 14:43

Vattenläckan i Malungsfors lokaliserad

Vattenläckan i Malungsfors är lokaliserad. Läckan kommer att repareras med start på torsdagen den 30 juli. Under reparationstiden kan det förekomma viss störning i vattenleveransen.

Efter ett reparationsarbete kan vattnet även innehålla luft och vara missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2020-07-28 kl. 10:34

Uppdatering, vattenläcka Malungsfors

Läcksökning pågår idag. För att kunna hitta vattenläckan måste vi stänga av vattnet till och från, så uteblivet vatten kan förekomma under dagen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2020-07-27 kl. 16:14

Uppdatering, vattenläcka Malungsfors

Läcksökning har inte gett några resultat idag. Sökning efter vattenläckan återupptas igen i morgon. Vi ber er fortsatt vara uppmärksam, misstänker du en vattenläcka vill vi att du hör av dig till vår kundservice, så att vi kan snabbare åtgärda den.

Uppdaterat 2020-07-27 kl. 08:28

Vattenläcka Malungsfors

Vi har upptäckt en vattenläcka i Malungsfors. Just nu pågår läcksökning. För att kunna hitta vattenläckan måste vi stänga av vattnet till och från, så uteblivet vatten kan förekomma under läcksökningen.

Kontakta vår kundservice vid tryckförändringar, missfärgat vatten och luft i vattnet. Det kan hjälpa oss till att hitta vattenläckan fortare.

Vi uppdaterar här på hemsidan när vi vet mer.


Uppdaterat 2020-07-01 kl. 16:25

Felsökning av eventuell vattenläcka

Från ca klockan 23 onsdagen den 1 juli kommer vattnet att stängas av i Västra Fors för att lokalisera orsaken till ökad vattenförbrukning i området. På grund av detta kommer det bli störningar i vattenleveransen. Avbrottet beräknas pågå några timmar under natten mot torsdag.

___________________________________________________________

Uppdaterat 2020-06-26 kl. 14:30

Vattenläcka är åtgärdad vid Fjällsåsen, Hundfjället

Uppdaterat 2020-06-25 kl. 22:33

Vattenläcka Fjällsåsen, Hundfjället

Vi har under kvällen upptäckt en vattenläcka vid Fjällsåsen, Hundfjället. Berörda i närheten som är utan vatten kan hämta dricksvatten vid Tandådalens vattenverk, ta med egna vattendunkar för att fylla på med. Reparationsarbete pågår och vi uppdaterar här när lackan är åtgärdad.

Efter ett reparationsarbete kan vattnet innehålla luft och vara missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-06-11 kl.13:45

Planerad vattenavstängning i Backbyn

På grund av arbete på ledningsnätet stänger vi av vattnet i Backbyn. Boende i Backbyn och i närområde kommer vara utan vatten under arbetstiden. Arbetet beräknas vara klart 14.30.

När vattnet sätts på igen kan vattnet innehålla luft och vara missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-06-06 kl.14:39

Missfärgat vatten i Malung

Vissa fastigheter i Malung har fått brunt/missfärgat vatten. Du som får missfärgat vatten uppmanas att spola ur ledningarna genom att spola kallt vatten på flera tappställen och låta det rinna i minst 10 minuter eller till dess att vattnet är klart igen.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel när vattnet stängts av. Vanligast är att vattnet då blir gult eller brunt, vilket beror på att rost följer med vattnet från ledningarna, som inte är farligt. Problemet åtgärdas genom att spola extra i kranarna.


Uppdaterat 2020-05-28 kl. 14:33

Vattenläcka - Malungs centrum, Lisagatan

Vi har upptäckt en vattenläcka på Lisagatan. Reparationsarbete pågår just nu. Vi kommer att behöva stänga av vattnet imorgon den 29 maj
kl. 07:30-09:30. Berörda boende och verksamma i närområdet som kommer att vara utan vatten har fått information.

När vattnet sätts på igen kan det förekomma missfärgat vatten. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i några minuter.Uppdaterat 2020-05-25 kl. 21:15

Missfärgat vatten i centrala Malung

På grund av underhållsarbete har det skett tryckförändrigar i vattenleveransen. Vattnet kan tillfälligt ha ett lägre eller högre tryck än normalt.

Efter en driftstörning kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera ställen. Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel när vattnet stängs av. Vanligast är att vattnet då blir gult eller brunt, vilket beror på att rost följer med vattnet från ledningarna. Problemet åtgärdas genom att spola extra i kranarna. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.


Uppdaterat 2020-05-22 kl 12:36

Utebliven sophämtning i Östra Malungsfors

På grund av tekniska problem med vårt avfallsfordon uteblir tömning av mat- och restavfall i Östra Malungsfors fredagen den 22 maj.

Tömning kommer förhoppningsvis att ske i början av nästa vecka.

Om ditt kärl redan är fullt ber vi dig lägga ditt avfall i en säck och ställa ut bredvid ditt kärl i samband med tömning.

___________________________________________________________

Uppdaterat 2020-05-19 kl 11:44

Driftstörningen är åtgärdad i Transtrands Kyrkby

Uppdaterat 2020-05-19 kl 09:09

Driftstörning i vattenleverans - Transtrands Kyrkby

Driftstörningen berör boende och verksamheter i område från kyrkan och söderut i Transtrand. Vi jobbar med att åtgärda felet och uppdaterar här när arbetet är färdigt.

När vattnet är på igen kan det vara grumligt och missfärgat. Spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-05-07 kl 08:32

Planerad vattenavstängning Transtrand

På grund av arbete på ledningsnätet stänger vi av vattnet i område kring Bompabacken. Arbetet beräknas ta en timme.

När vattnet sätts på igen kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-04-23 kl 16:42

Kokningsrekommendation för dricksvattnet i Öje hävs

Efter att flera vattenprover tagits i olika delar av ledningsnätet, behöver inte dricksvattnet i Öje längre kokas.

Källan till kokningsrekommendationen som utfärdades den 6 april var ytvatten som trängt in i en råvattenbrunn vilket upptäcktes vid en rutinprovtagning. Brunnen klorerades och spolades när provsvar indikerade att den var källan. Spolning har även utförts på ledningsnätet.

Kokningsrekommendationen har hävts i samråd med kommunens miljökontor.

Vi tackar Öjeborna för förståelse, tålamod och samarbete.


Uppdaterat 2020-04-20 kl 16:26

Kokningsrekommendation råder fortfarande för dricksvattnet i Öje

Läget är densamma för dricksvattnet i Öje. Vi inväntar fler provsvar och arbetar vidare med spolning av ledningsnätet. Kokningsrekommendation kvarstår.


Uppdaterat 2020-04-17 kl 08:53

Kokningsrekommendation råder fortfarande för dricksvattnet i Öje

Provtagning har skett under veckan och fler provsvar inväntas nästa vecka. Spolning av ledningsnät pågår. Kokningsrekommendation kvarstår.


Uppdaterat 2020-04-14 kl 10:49

Kokningsrekommendation råder fortfarande för dricksvattnet i Öje

Vamas arbetar vidare med att spola systemet och inväntar fler provsvar för att säkerställa dricksvattenkvaliteten.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-04-09 kl 11:25

Kokningsrekommendation råder fortfarande för dricksvattnet i Öje

Spolning av ledningsnätet via brandposter kommer att utföras under hela påskhelgen med start idag, torsdag. Vid spolning av brandposterna kommer det att rinna vatten, det är normalt. Efter spolningen kommer nya prover att tas, vilket innebär att kokningsrekommendationen kvarstår under påskhelgen.

Uppdaterat 2020-04-08 kl 15:46

Fortsatt kokningsrekommendation av dricksvatten i Öje

Kokningsrekommendationen kvarstår. Vi tar kontinuerligt fler prover för att spåra källan till bakterierna. Det krävs flera godkända provresultat från olika ställen innan kokningsrekommendationen kan hävas. Information uppdateras här löpande.   


Uppdaterat 2020-04-07 kl 11:07

Kokningsrekommendation av dricksvatten i Öje kvarstår tills vidare

Vi jobbar vidare med att spåra källan till bakterierna. Klorering av vattnet påbörjades idag som en åtgärd för att reducera bakterierna. Prover tas regelbundet för att följa utvecklingen vilket innebär att kokningsrekommendationerna kvarstår tills vidare. 

Dricksvatten finns att hämta vid Centrumhuset i Öje och vid fotbollsplanen i Västra Öje. Tag med egna behållare.

Vid frågar är ni välkomna att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-04-06 kl 16:12

Kokningsrekommendation av dricksvatten i Öje

Vid en rutinprovtagning på dricksvattnet i Öje har vi upptäckt att vattnet innehåller koliforma bakterier och Clostridium perfringens. De båda bakterierna återfinns normalt bland annat i jordlager.

Proverna visar att vattnet är tjänligt med anmärkning och på grund av rådande situation i sjukvården vill vi ta det säkra före det osäkra och utfärdar därför kokningsrekommendation för det kommunala dricksvattnet i Öje.

Vi jobbar just nu med att spåra källan till bakterierna samtidigt som vi utför andra åtgärder för att ta bort föroreningen. Vi tar regelbundet prover på vattenkvaliteten för att följa utvecklingen.

Dricksvattentankar kommer att ställas ut på två olika ställen i Öje. En vid fotbollsplanen i västra Öje och en tank finns redan idag vid Centrumhuset. Tag med egna kärl.

Kokningsrekommendationen är ett beslut vi tagit i samråd med kommunens miljökontor. Vi för även en aktiv dialog med VAKA, den nationella vatten katastrofgruppen.

  • Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett precis som vanligt. Men allt vatten som ska användas till matlagning, dryck och tandborstning ska kokas.
  • Vattnet skall koka så att tydliga bubblor syns.

Information uppdateras här löpande.

Kokningsrekommendationen gäller tills vidare och omfattar alla med kommunalt dricksvatten i Öje.

Faktablad kokning av dricksvattnet


Uppdaterat 2020-02-24 kl 14:01

Planerad vattenavstängning i Lima

Vattnet är avstängt idag måndag den 24 februari fram till kl. 15:00 på grund av kranbyte. Berörda område är delar av Transtrand, Bompabacken samt Kyrkbyn. 

När vattnet sätts på igen kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2020-02-18 kl 16:20

Försenad sophämtning

Halka och dålig väglag ställer till det för våra sopbilar. Har du inte fått dina sopkärl tömda ber vi dig lämna kärlen ute så tömmer vi de så fort vi kan. Det du kan göra för att hjälpa oss är att sanda och skotta längs vägen så att vägen är farbar. Vid frågor är ni välkommen att kontakta kundservice.

Vi beklagar förseningen och tackar för din förståelse!Uppdaterat 2020-02-18 kl 09:03

Planerad vattenavstängning - Elidasväg den 18 februari

Idag tisdag den 18 februari kl. 10-14 kommer vi att behöva stänga av vattnet för boende längs Elidasväg på grund av arbete. Boende runt omkring kan också bli utan vatten.

När vattnet sätts på igen kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-01-27 kl 12:45

Vattenläckan i Malungsfors är åtgärdad

En läcka hittades i södra Malungsfors. Efter ett reparationsarbete kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2020-01-17 kl 11:52

Utebliven sophämtning

På grund av halka har vi inte kunnat tömma några sopkärl på följande vägar: Jos-larsvägen, Nissvägen, Bergsvägen, Flygfältsvägen och Kallabacken. Vi gör ett nytt försök på måndag den 20/1. Låt sopkärlen stå ute tills tömning utförts. Vid frågor är ni välkommen att kontakta kundservice.

Vi beklagar förseningen och tackar för din förståelse!


Uppdaterat 2020-01-15 kl 11:32

Försenad sophämtning

På grund av problem med sopbilen har vi inte kunnat tömma några sopkärl nu på förmiddagen. Berörda områden är Skeret, Orrmyrheden och Storbygärdet. Låt tunnorna stå kvar ute, så gör vi så gott vi kan för att tömma sopkärlen idag på eftermiddagen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Vi beklagar förseningen och tackar för din förståelse!


Uppdaterat 2020-01-14 kl 08:06

Uppdatering vattenläcka Malungsfors

Extern läcksökare har anslutit för att hjälpa oss lokalisera läckan.


Uppdaterat 2020-01-14 kl 08:02

Vattenläcka Öje är nu åtgärdad


Uppdaterat 2020-01-13 kl 09:03

Vattenläcka Öje

Vi har under helgen hittat en vattenläcka i Öje. De berörda har blivit informerade om läckan. Reparationsarbete pågår just nu och vi uppdaterar här när lackan är åtgärdad.

Vid frågor är ni välkommen att kokntakta kundservice.


Uppdaterat 2020-01-08 kl 09:10

Uppdatering vattenläcka Malungsfors

Läget är oförändrat gällande vattenläckan i Malungsfors. Extern läcksökare ansluter under vecka 3 för att fortsätta läcksökningen.


Uppdaterat 2020-01-07 kl 14:22

Planerad vattenavstängning - Rörbäcksnäs, onsdag 8 januari
kl. 08.00-09.00

På grund av inkopplingar kommer vi att behöva stänga av vattnet i Rörbäcksnäs. Boende i Rörbäcksnäs kommer att vara utan vatten mellan kl. 08.00-09.00 imorgon.

När vattnet sätts på igen kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2019-12-20 kl 11:25

Uppdatering vattenläcka Malungsfors

Läcksökning har fortfarande inte gett några resultat. Extern läcksökare ansluter igen efter trettonhelgen. Var fortfarande uppmärksam om ni har hus som är obebott, att kontrollera så att det inte är någon vattenläcka i huset. Eller om ni misstänker vattenläcka på allmän plats vill vi att ni hör av er till vår kundservice.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-12-16 kl 13:53

Uppdatering vattenläcka Malungsfors

Läget är oförändrat gällande vattenläckan i Malungsfors. Vi har upptäckt mindre läckor i Västra Malungsfors men vattenförbrukning är fortfarande högre än vanligt. Vi fortsätter sökning även i Östra Malungsfors. Driftstörningar som uteblivet vatten kan uppstå i Västra och Östra Malungsfors vilket leder till att vattnet kan bli missfärgat. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vi ber er fortfarande att vara uppmärksam om ni har ett hus som är obebott, att kontrollera så att det inte är någon vattenläcka i huset. Misstänker du en vattenläcka på allmän plats vill vi att du hör av dig till vår kundservice, så att vi kan åtgärda den.


Uppdaterat 2019-12-12 kl 11:43

Försenad/utebliven soptömning

I område kring Mobyn har soptömning uteblivit idag på grund av halt väglag. Låt tunnorna stå kvar ute, så gör vi så gott vi kan för att tömma sopkärlen imorgon

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2019-12-11 kl 11:39

Uppdatering vattenläcka i Västra Malungsfors

Läcksökning har fortfarande inte gett några resultat. Idag ansluter en extern läcksökare för att hjälpa oss att lokalisera läckan. Under tiden kan vissa fastigheter bli helt utan vatten.

När man får tillbaka vattnet kan det vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-12-05 kl 08:18

Uppdatering vattenläcka i Västra Malungsfors

Läcksökning pågår fortfarande i Västra Malungsfors. En vattenläcka kan vara svår att upptäcka. Den kan uppstå både på det allmänna nätet och hemma hos dig, därför vill vi be dig vara uppmärksam.

Om du har ett hus som är obebott för tillfället ber vi dig kontrollera så att det inte är någon vattenläcka i huset. Misstänker du en vattenläcka på allmän plats vill vi att du hör av dig till vår kundservice, så att vi kan åtgärda den.


Uppdaterat 2019-12-03 kl 11:31

Vattenläcka - Västra Malungsfors

Vi har upptäckt en vattenläcka i Västra Malungsfors. Just nu söker vår personal efter läckan. För att kunna hitta vattenläckan måste vi stänga av vattnet till och från, så uteblivet vatten kan uppstå. Vid tryckförändringar kan vattnet bli missfärgat. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen.

Vi uppdaterar här på hemsidan när vi vet mer. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-11-25 kl 08:47

Planerat arbete - Yttermalung

Onsdagen den 27 november kommer Vamas att koppla på reservkraft för att minska sårbarheten i vattenförsörjningen i Yttermalung. Driftstörningar, som uteblivet vatten, kan komma att uppstå korta stunder under dagen då vi behöver stänga av vattnet till och från.

Berörda kunder har fått sms om driftstörningen, vid frågor kontakta Vamas kundservice på tel eller e-post.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2019-11-05 kl 08:01

Planerat strömavbrott i Tandådalen onsdag 6 november

Strömavbrottet är planerat att ske kl. 10.00-11.30. Detta kan komma att påverka vattenförsörjningen för boende i området.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2019-11-04 kl 14:10

Vattenläckan i Sälens by är nu åtgärdad

Efter ett reparationsarbete kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2019-11-04 kl 07:28

Vattenläcka i Sälens by

Vi har upptäckt en vattenläcka i Sälens by. Personal är på plats för att reparera läckan. Vi kommer behöva stänga av vattnet under reparationstiden. Verksamheter och boende från ICA-butiken i Sälen och söder ut kommer att vara utan vatten till och från under dagen. Centrumhuset i Sälen är inte berörd.

Vatten finns att hämta från Sälens vattenverk, tag med egna dunkar.

Vi uppdaterar hemsidan så fort vi får mer information. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-10-28 kl 16:24

Planerad vattenavstängning i Sälens by tisdag 29 oktober,
kl 00.00-05.00

På grund av reparationsarbete kommer vi att behöva stänga av vattnet. Boende i Sälens by kommer att vara utan vatten mellan kl. 00-05.

Efter ett reparationsarbete kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallt vatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-10-08 kl 15:08

Vattenledningen vid Lillmonskola är lagad

Uppdaterat 2019-10-08 kl 13:55

Reparationsarbete vid Lillmonskola

En vattenledning har grävts av vid Lillmonskolan. Personal är på plats och reparationsarbete pågår. Skolan har fått vatten levererat och boende längs Grönlandsvägen kan vara utan vatten under reparationstiden.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.Uppdaterat 2019-09-24 kl 14:10

Vattenavstängning i Västra Färdkällan

Vi utför inkoppling av vatten i Västra Färdkällan, vilket kommer beröra fastigheterna i området. Fastigheterna kommer att vara utan vatten under tiden arbetet pågår, vilket beräknas vara mellan 14:00-16:00 idag.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Detta är ofarligt. Spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-09-11 kl 11:45

Driftstörning i Lima

På grund av reparationsarbete kommer vi behöva stänga av vattnet fram till kl. 12:30 idag. Boende söder om Lima handel kan vara utan vatten under reparationstiden.

När man får tillbaka vattnet kan det vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-09-05 kl 14:46

Vattenläckan i Norra Skålmo är åtgärdad.

Uppdaterat 2019-09-05 kl 08:42

Vattenläckan i Norra Skålmo

Just nu pågår en vattenläcka i Norra Skålmo i Lima. Personal är på plats för att laga läckan. Vi kommer att behöva stänga av vattnet till och från under dagen. Vissa fastigheter kan bli helt utan vatten under reparationstiden.

När man får tillbaka vattnet kan det vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-06-20 kl 14:04

Vattenläckan i Hundfjället är åtgärdad.

Uppdaterat 2019-06-20 kl 10:01

Driftstörning i Hundfjället

Reparation av vattenledningen vid Hundfjället pågår även idag. Berörda boende kommer under förmiddagen fortsatt vara utan vatten.
Vid frågor kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2019-06-19 kl 13:38

Driftstörning i Hundfjället

Vi har upptäckt en vattenläcka i Hundfjället. Fastigheter i närliggande område kan därför vara utan vatten en tid under eftermiddagen. Personal är på plats för att reparera läckan som beräknas vara åtgärdad under dagen. Vid frågor kan ni kontakta kundservice.


Uppdaterat 2019-05-20 kl 08:32

Driftstörning i Öje

Vattenläckan i Öje är åtgärdad.


Uppdaterat 2019-05-14 kl 14:25

Driftstörning i Öje

Vattenläckan i Öje är lokaliserad och Vamas personal jobbar just nu med att åtgärda den. Vi uppdaterar här när läckan är helt åtgärdad.


Uppdaterat 2019-05-13 kl 15:47

Driftstörning i Öje

Läcksökning har fortfarande inte gett några resultat i Öje. Imorgon ansluter en extern läcksökare från Falun. Under tiden kan vissa fastigheter bli helt utan vatten då vi behöver stänga av vissa ventiler.

När man får tillbaka vattnet kan det vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2019-05-10 kl 14:08

Driftstörning i Öje

Läget är oförändrat i Öje, vattenförbrukning är fortfarande högre än vanligt. Vi uppdaterar här så fort vi vet mer.


Uppdaterat 2019-05-09 kl 08:44

Läcksökning pågår i Öje

Vissa fastigheter kan bli utan vatten en viss tid under läcksökning. När man får tillbaka vattnet kan det vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-05-03 kl 09:53

Driftstörning i Öje

Vi har uppmärksammat att vattenförbrukningen i Öje är högre än vanligt.
Om du har ett hus som är obebott för tillfället ber vi dig kontrollera så att det inte är någon vattenläcka i huset.

Meddela oss gärna om ni även uppmärksammar större vattensamlingar som inte beror på smältvatten.

Felsökning pågår. Vid tryckförändringar och driftstörningar kan vattnet bli lite grumligt eller missfärgat. Det åtgärdas genom att spola lite extra i kranen.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-04-09 kl 14:39

Vattenläckan i Limedsforsen är åtgärdad.


Uppdaterat 2019-04-09 kl 06:55

Vattenläcka i Limedsforsen

Läckan i Limedsforsen är lokaliserad och Vamas personal jobbar just nu med att åtgärda den. Vi uppdaterar här när läckan är åtgärdad.

Ni är välkommen att kontakta vår kundservice vid frågor.


Uppdaterat 2019-04-08 kl 16:33

Vattenläcka i Limedsforsen

Just nu har vi vattenläcka i Limedsforsen som innebär störningar i vattenleveransen för boende i området. Personal är på plats för att lokalisera den. Vi återkommer med uppdatering så fort vi kan här.

Vid läckor kan vattnet kan vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. 


Uppdaterat 2019-04-08 kl 10:30

Driftstopp i Limedsforsen, Risätra och Heden

På grund av strömavbrott i områdena ovan så kan vattentillförseln komma att påverkas. Vi uppdaterar här så fort strömmen är tillbaka igen.


Uppdaterat 2019-04-05 kl 14:07

Läcksökning i Sälens by är stoppad och återupptas igen på måndag nästa vecka. Ni är välkomna att kontakta kundservice vid frågor.

Uppdaterat 2019-04-05 kl 09:55

Läcksökning pågår i Sälens by

Vi kommer även idag behöva stänga av vissa ventiler. Tillfälliga driftstörningar kan förekomma under dagen. Spola extra i kranen om vattnet är missfärgat.

Uppdaterat 2019-04-04 kl 14:20

Vattenläcka i Sälens by

Läcksökning idag har inte gett några resultat. Lokalisering av läckan fortsätter i morgon. Under dagen kan det därför förekomma tillfälliga driftstörningar för boende i Sälens by. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.


Uppdaterat 2019-03-27 kl 08:28

Planerad vattenavstängning på Ottarvägen, Norra Tandådalen.

Vi håller på med nyinkopplingar i området och kommer därför att stänga av vattnet helt mellan kl 10:00-14:00 idag. Vattenavstängning berör boende i norra delen av Tandådalen längs Ottarvägen.

Efter en vattenavstängning kan vattnet vara lite grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Om problemet kvarstår kontakta kundservice.


Uppdaterat 2019-03-22 kl 10:30

Strömavbrott i delar av norra Tandådalen

Mellan kl 10-13 är det ett planerat strömavbrott i norra Tandådalen som kan påverka vattentillförseln.


Uppdaterat 2019-01-09 kl 18:30

Vattenläckan som drabbade Movägen är nu åtgärdad.

Uppdaterat 2019-01-08 kl 12:56

Vamas har identifierat vattenläckan.

Ett 10-tal fastigheter på Movägen kommer vara utan vatten fram tills läckan är åtgärdad. Övriga delar av området Tandådalen- Hundfjället kommer åter ha vatten inom kort.

Hemsidan kommer hållas uppdaterad fram till läckan är helt åtgärdad.

Ni är välkommen att kontakta vår kundservice för frågor. Se kontaktuppgifter till höger.

Publicerat 2019-01-08 kl 8:14

Vattenläcka i Tandådalen-Hundfjället

En vattenläcka har inträffat  i området Tandådalen - Hundfjället. Ett omfattande arbete med att identifiera läckan pågår just nu.

Flera fastighetsägare har varit i kontakt med vår Kundservice och informerat att de är utan vatten. Om du har drabbats så finns vatten att hämta vid Vamas vattenverk väster om Hundfjället längst riksväg 66, mot Stöten. Skylthänvisning till vattenverket kommer sättas upp.

När vattenläckan väl har identifierats kommer Vamas tillfälligt behöva stänga av vattnet för att genomföra reparationsarbete. Det innebär att tillfälligt kommer alla områden norr om riksväg 66 att bli utan vatten. Leveransavbrottet uppskattas till cirka 3-6 timmar.

Hemsidan kommer hållas uppdaterad löpande.

Ni är välkommen att kontakta vår Kundservice för frågor. Se kontaktuppgifter till höger.


Uppdaterat 2018-12-18 kl 14:50

Driftstopp i Rörbäcknäs

Vi håller på med inkopplingar i Rörbäcksnäs. Vattnet har stängts av helt och beräknas vara tillbaka igen kl 16:00. Vattenavstängning berör boende i norra delan av Rörbäcksnäs.

Efter en driftstörning kan vattnet vara lite grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Om problemet kvarstår kontakta kundservice.


Uppdaterat 2018-10-04 kl 19:00

Kokningsrekommendationen för Tandådalen-Hundfjället upphör

Flera vattenprov, tagna i olika delar av systemet, visar nu att vattnet är tjänligt att dricka. Proverna visar inga spår av de bakterier som gjorde att kokningsrekommendationen infördes.

En råvattenbrunn var källan till föroreningen. Den stängdes omedelbart av när provsvar indikerade att den var källan.
Brunnen har rengjorts och spolats ur men är ej i drift.

Utöver avstängning av brunnen har klorering och spolning utförts i alla delar av det berörda ledningsnätet.

Vamas har haft löpande kontakt med landsting och miljökontor och det har inte kommit till vår kännedom att någon har blivit sjuk av dricksvattnet.
Fokus har legat på att identifiera och åtgärda källan. Nu fortsätter arbetet med att identifiera orsaken och se över behov av åtgärder.


Uppdaterat 2018-10-03 kl 14:07

Kokningsrekommendation kvarstår för Tandådalen-Hundfjället

Vamas arbetar vidare med att spola systemet och inväntar fler provsvar för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Kokningsrekommendation råder fortfarande.

Aktuellt område

Forstorad_karta_2018-09-28.PNG


Uppdaterat 2018-10-01 12:30

Fortsatt kokningsrekommendation för Tandådalen-Hundfjället

Kokningsrekommendationen kvarstår, Vamas arbetar vidare med att säkerställa att den troliga källan är orsaken.

 


Uppdaterat 2018-09-29 15:50

Fortsatt kokningsrekommendation för Tandådalen-Hundfjället,  trolig källa hittad

Vamas har under förmiddagen, efter nya provresultat inkommit, identifierat en trolig föroreningskälla och stängt av den delen av systemet. Utöver avstängning har tex spolning och klorering genomförts.

Vamas tar kontinuerligt fler prover för att säkerställa att åtgärderna fått effekt och föroreningen försvunnit ur dricksvattensystemet. Vamas meddelar när kokningsrekommendationen upphör.

Kokningsrekommendation råder fortfarande.


Uppdaterat 2018-09-28 kl 12:00

Kokningsrekommendationer kvarstår över helgen och in i nästa vecka

Vamas arbetar vidare med att lokalisera orsak till driftstörning vid Tandådalens vattenverk genom utökade provtagningar och analyser av fastställda provpunkter. E-colibakterier och något förhöjda halter av koliforma bakterier har identifierats vid Vamas regelbundna kontroll av vattenkvalitén.

Klorering av dricksvattnet driftsattes igår (2018-09-27) som en åtgärd för att reducera identifierade bakterier. För att fastställa dess effekt genomförs provtagning av vattenkvalitén löpande.

Proverna transporteras till ett laboratorium i Karlstad för analys. Resultaten från analyserna återrapporteras till Vamas med några dagars fördröjning. Det krävs flera godkända provresultat efter varandra, tagna på flera platser i ledningsnätet, innan kokningsrekommenda

Kontakt

Eventuella frågor kontakta Vamas kundservice via: 

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00