Driftstörning

Uppdaterat 2019-09-11 kl 11:45

Driftstörning i Lima

På grund av reparationsarbete kommer vi behöva stänga av vattnet fram till kl. 12:30 idag. Boende söder om Lima handel kan vara utan vatten under reparationstiden.

När man får tillbaka vattnet kan det vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-09-05 kl 14:46

Vattenläckan i Norra Skålmo är åtgärdad.

Uppdaterat 2019-09-05 kl 08:42

Vattenläckan i Norra Skålmo

Just nu pågår en vattenläcka i Norra Skålmo i Lima. Personal är på plats för att laga läckan. Vi kommer att behöva stänga av vattnet till och från under dagen. Vissa fastigheter kan bli helt utan vatten under reparationstiden.

När man får tillbaka vattnet kan det vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-06-20 kl 14:04

Vattenläckan i Hundfjället är åtgärdad.

Uppdaterat 2019-06-20 kl 10:01

Driftstörning i Hundfjället

Reparation av vattenledningen vid Hundfjället pågår även idag. Berörda boende kommer under förmiddagen fortsatt vara utan vatten.
Vid frågor kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2019-06-19 kl 13:38

Driftstörning i Hundfjället

Vi har upptäckt en vattenläcka i Hundfjället. Fastigheter i närliggande område kan därför vara utan vatten en tid under eftermiddagen. Personal är på plats för att reparera läckan som beräknas vara åtgärdad under dagen. Vid frågor kan ni kontakta kundservice.


Uppdaterat 2019-05-20 kl 08:32

Driftstörning i Öje

Vattenläckan i Öje är åtgärdad.


Uppdaterat 2019-05-14 kl 14:25

Driftstörning i Öje

Vattenläckan i Öje är lokaliserad och Vamas personal jobbar just nu med att åtgärda den. Vi uppdaterar här när läckan är helt åtgärdad.


Uppdaterat 2019-05-13 kl 15:47

Driftstörning i Öje

Läcksökning har fortfarande inte gett några resultat i Öje. Imorgon ansluter en extern läcksökare från Falun. Under tiden kan vissa fastigheter bli helt utan vatten då vi behöver stänga av vissa ventiler.

När man får tillbaka vattnet kan det vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra. Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.

Uppdaterat 2019-05-10 kl 14:08

Driftstörning i Öje

Läget är oförändrat i Öje, vattenförbrukning är fortfarande högre än vanligt. Vi uppdaterar här så fort vi vet mer.


Uppdaterat 2019-05-09 kl 08:44

Läcksökning pågår i Öje

Vissa fastigheter kan bli utan vatten en viss tid under läcksökning. När man får tillbaka vattnet kan det vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-05-03 kl 09:53

Driftstörning i Öje

Vi har uppmärksammat att vattenförbrukningen i Öje är högre än vanligt.
Om du har ett hus som är obebott för tillfället ber vi dig kontrollera så att det inte är någon vattenläcka i huset.

Meddela oss gärna om ni även uppmärksammar större vattensamlingar som inte beror på smältvatten.

Felsökning pågår. Vid tryckförändringar och driftstörningar kan vattnet bli lite grumligt eller missfärgat. Det åtgärdas genom att spola lite extra i kranen.

Vid frågor är ni välkommen att kontakta vår kundservice.


Uppdaterat 2019-04-09 kl 14:39

Vattenläckan i Limedsforsen är åtgärdad.


Uppdaterat 2019-04-09 kl 06:55

Vattenläcka i Limedsforsen

Läckan i Limedsforsen är lokaliserad och Vamas personal jobbar just nu med att åtgärda den. Vi uppdaterar här när läckan är åtgärdad.

Ni är välkommen att kontakta vår kundservice vid frågor.


Uppdaterat 2019-04-08 kl 16:33

Vattenläcka i Limedsforsen

Just nu har vi vattenläcka i Limedsforsen som innebär störningar i vattenleveransen för boende i området. Personal är på plats för att lokalisera den. Vi återkommer med uppdatering så fort vi kan här.

Vid läckor kan vattnet kan vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. 


Uppdaterat 2019-04-08 kl 10:30

Driftstopp i Limedsforsen, Risätra och Heden

På grund av strömavbrott i områdena ovan så kan vattentillförseln komma att påverkas. Vi uppdaterar här så fort strömmen är tillbaka igen.


Uppdaterat 2019-04-05 kl 14:07

Läcksökning i Sälens by är stoppad och återupptas igen på måndag nästa vecka. Ni är välkomna att kontakta kundservice vid frågor.

Uppdaterat 2019-04-05 kl 09:55

Läcksökning pågår i Sälens by

Vi kommer även idag behöva stänga av vissa ventiler. Tillfälliga driftstörningar kan förekomma under dagen. Spola extra i kranen om vattnet är missfärgat.

Uppdaterat 2019-04-04 kl 14:20

Vattenläcka i Sälens by

Läcksökning idag har inte gett några resultat. Lokalisering av läckan fortsätter i morgon. Under dagen kan det därför förekomma tillfälliga driftstörningar för boende i Sälens by. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.


Uppdaterat 2019-03-27 kl 08:28

Planerad vattenavstängning på Ottarvägen, Norra Tandådalen.

Vi håller på med nyinkopplingar i området och kommer därför att stänga av vattnet helt mellan kl 10:00-14:00 idag. Vattenavstängning berör boende i norra delen av Tandådalen längs Ottarvägen.

Efter en vattenavstängning kan vattnet vara lite grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Om problemet kvarstår kontakta kundservice.


Uppdaterat 2019-03-22 kl 10:30

Strömavbrott i delar av norra Tandådalen

Mellan kl 10-13 är det ett planerat strömavbrott i norra Tandådalen som kan påverka vattentillförseln.


Uppdaterat 2019-01-09 kl 18:30

Vattenläckan som drabbade Movägen är nu åtgärdad.

Uppdaterat 2019-01-08 kl 12:56

Vamas har identifierat vattenläckan.

Ett 10-tal fastigheter på Movägen kommer vara utan vatten fram tills läckan är åtgärdad. Övriga delar av området Tandådalen- Hundfjället kommer åter ha vatten inom kort.

Hemsidan kommer hållas uppdaterad fram till läckan är helt åtgärdad.

Ni är välkommen att kontakta vår kundservice för frågor. Se kontaktuppgifter till höger.

Publicerat 2019-01-08 kl 8:14

Vattenläcka i Tandådalen-Hundfjället

En vattenläcka har inträffat  i området Tandådalen - Hundfjället. Ett omfattande arbete med att identifiera läckan pågår just nu.

Flera fastighetsägare har varit i kontakt med vår Kundservice och informerat att de är utan vatten. Om du har drabbats så finns vatten att hämta vid Vamas vattenverk väster om Hundfjället längst riksväg 66, mot Stöten. Skylthänvisning till vattenverket kommer sättas upp.

När vattenläckan väl har identifierats kommer Vamas tillfälligt behöva stänga av vattnet för att genomföra reparationsarbete. Det innebär att tillfälligt kommer alla områden norr om riksväg 66 att bli utan vatten. Leveransavbrottet uppskattas till cirka 3-6 timmar.

Hemsidan kommer hållas uppdaterad löpande.

Ni är välkommen att kontakta vår Kundservice för frågor. Se kontaktuppgifter till höger.


Uppdaterat 2018-12-18 kl 14:50

Driftstopp i Rörbäcknäs

Vi håller på med inkopplingar i Rörbäcksnäs. Vattnet har stängts av helt och beräknas vara tillbaka igen kl 16:00. Vattenavstängning berör boende i norra delan av Rörbäcksnäs.

Efter en driftstörning kan vattnet vara lite grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Om problemet kvarstår kontakta kundservice.


Uppdaterat 2018-10-04 kl 19:00

Kokningsrekommendationen för Tandådalen-Hundfjället upphör

Flera vattenprov, tagna i olika delar av systemet, visar nu att vattnet är tjänligt att dricka. Proverna visar inga spår av de bakterier som gjorde att kokningsrekommendationen infördes.

En råvattenbrunn var källan till föroreningen. Den stängdes omedelbart av när provsvar indikerade att den var källan.
Brunnen har rengjorts och spolats ur men är ej i drift.

Utöver avstängning av brunnen har klorering och spolning utförts i alla delar av det berörda ledningsnätet.

Vamas har haft löpande kontakt med landsting och miljökontor och det har inte kommit till vår kännedom att någon har blivit sjuk av dricksvattnet.
Fokus har legat på att identifiera och åtgärda källan. Nu fortsätter arbetet med att identifiera orsaken och se över behov av åtgärder.


Uppdaterat 2018-10-03 kl 14:07

Kokningsrekommendation kvarstår för Tandådalen-Hundfjället

Vamas arbetar vidare med att spola systemet och inväntar fler provsvar för att säkerställa dricksvattenkvalitén.

Kokningsrekommendation råder fortfarande.

Aktuellt område

Forstorad_karta_2018-09-28.PNG


Uppdaterat 2018-10-01 12:30

Fortsatt kokningsrekommendation för Tandådalen-Hundfjället

Kokningsrekommendationen kvarstår, Vamas arbetar vidare med att säkerställa att den troliga källan är orsaken.

 


Uppdaterat 2018-09-29 15:50

Fortsatt kokningsrekommendation för Tandådalen-Hundfjället,  trolig källa hittad

Vamas har under förmiddagen, efter nya provresultat inkommit, identifierat en trolig föroreningskälla och stängt av den delen av systemet. Utöver avstängning har tex spolning och klorering genomförts.

Vamas tar kontinuerligt fler prover för att säkerställa att åtgärderna fått effekt och föroreningen försvunnit ur dricksvattensystemet. Vamas meddelar när kokningsrekommendationen upphör.

Kokningsrekommendation råder fortfarande.


Uppdaterat 2018-09-28 kl 12:00

Kokningsrekommendationer kvarstår över helgen och in i nästa vecka

Vamas arbetar vidare med att lokalisera orsak till driftstörning vid Tandådalens vattenverk genom utökade provtagningar och analyser av fastställda provpunkter. E-colibakterier och något förhöjda halter av koliforma bakterier har identifierats vid Vamas regelbundna kontroll av vattenkvalitén.

Klorering av dricksvattnet driftsattes igår (2018-09-27) som en åtgärd för att reducera identifierade bakterier. För att fastställa dess effekt genomförs provtagning av vattenkvalitén löpande.

Proverna transporteras till ett laboratorium i Karlstad för analys. Resultaten från analyserna återrapporteras till Vamas med några dagars fördröjning. Det krävs flera godkända provresultat efter varandra, tagna på flera platser i ledningsnätet, innan kokningsrekommendationen kan hävas.

Det innebär att kokningsrekommendationerna kvarstår över helgen och under nästa vecka. Läs mer om kokningsrekommendationer HÄR.

Kunder med frågor kring händelsen uppmanas att under helgen kontakta VA-jouren på telefonnummer 023-20038.

Kunder som önskar hämta dricksvatten hänvisas till norra ändan av Arturs stig, där möjlighet att fylla på med färskt dricksvatten från annat vattenverk finns. För karta se nedan:

Vagbeskrivning_till_arturs_stig_2018-09-28.PNG

Kartan nedan visar det aktuella området. Fastigheter som berörs uppgår till cirka 700. Inom området finns det ett trettiotal permanentboende.

Forstorad_karta_2018-09-28.PNG


Uppdaterat 2018-09-27 kl 12:38

Boende och gäster i området Tandådalen-Hundfjället i Malung-Sälens kommun rekommenderas att koka vatten som används till dryck, matlagning och tandborstning.

· Koka upp allt vatten som används till dryck och matlagning! Vattnet skall koka så att tydliga bubblor syns! 

· Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett precis som vanligt!
· Eventuellt kommer vattnet att kloreras för att dämpa föroreningen. Klor kan ge lukt, men är nödvändig för att dricksvattnet skall bli användbart igen.

Kokningsrekommendationen beror på att prover visar att det finns kolibakterier i vattnet. En orsaksutredning pågår. Rekommendationen kvarstår tills problemet är åtgärdat.

Kokningsrekommendationen är en säkerhetsåtgärd!

Vamas återkommer när kokningsrekommendationen kan hävas.

Livsmedelsverkets information kring kokning av dricksvatten hittar du här https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten1/nar-du-maste-koka-dricksvattnet


karta_tandadalen.pngUppdaterat 2018-09-04 kl 15:11

Vattnet är på igen efter planerat driftstopp i Tandådalen

Efter en driftstörning kan vattnet vara lite grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. Vanligast är att vattnet då blir gult eller brunt, vilket beror på att rost följer med vattnet från ledningarna. Problemet åtgärdas enligt ovan.


Uppdaterat 2018-09-04 kl 09:08

Planerat driftstopp i Tandådalen 4/9 från kl10:00

Vi håller på med arbete i områden kring Tandådalen, för att koppla in nya ledningar. Vattnet kommer att stängas av helt från kl 10:00 vilket medför att fjällanläggningen, Fjällhotellet samt fritidshus i närområdet kommer att vara utan vatten under tiden arbetet pågår.

Vi återkommer här när vattnet slås på igen.
Vid frågor vänligen kontakta kundservice.


Uppdaterat 2018-08-14 kl 08:15

Vamas jobbar just nu med att åtgärda en vattenläcka i området Grimsmyrheden i Malung.
Vattnet kommer att vara avstängt till och från under dagen.
Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten förekomma runt om i Malung, spola lite extra i kranen så återgår vattnet till sin vanliga nyans. 


Uppdaterat 2018-07-02 kl 19:15

Ledningen är nu lagad och vattnet är tillbaka för boenden i Limedsforsen och Heden. För dem drabbade i Bu är vattnet beräknat att vara tillbaka kl. 19:30.
Vattnet kan vara grumligt, det är helt ofarligt. Spola lite extra i kranen så återgår vattnet till sin vanliga nyans.


Uppdaterat 2018-07-02 kl 14.30

Limedsforsen och Norra heden i Lima är just nu utan vatten. En ledning har grävts av och reparation pågår.
Vi återkommer så fort vi kan med uppdateringar här.


Uppdaterat 2018-07-02 kl 14:26

Vattenläckan i Tandådalen är nu åtgärdad.

Uppdaterat 2018-07-02 kl 08:30

Just nu pågår vattenläcka i Tandådalen. Driftpersonal är på plats för att reparera läckan. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.


Uppdaterat 2018-06-14 kl 08:53

Planerad reparationsarbete vid vattenverket i Östra Utsjö sker idag med start kl 09:30 och kan pågå till kl 12:00

Berörda som kommer vara helt utan vatten under reparationstiden är informerade.

Under reparationstiden kan vattnet även bli missfärgat över hela Malung.

Vänligen kontakta kundservice vid frågor på tel: 0280-185 80


Uppdaterat 2018-05-31 kl 13:45

Nisses stig

Ledningen för dricksvattnet har tinat och kan nu leverera vatten igen på Nisses stig.


Uppdaterat 2018-05-07 kl 14:43

Dricksvattnet är på igen på Lappljungsstigen och Bindvidestigen

Ledningen för dricksvattnet har tinat och kan nu leverera dricksvatten igen på Lappljungsstigen och Bindvidestigen.


Uppdaterat 2018-04-23 09:00

Driftstopp på Nisses stig på Östra Färdkällan

Just nu har vi fruset vatten på Nisses stig på Östra Färdkällan. Vi återkommer så fort vi kan med uppdateringar här.

Vänligen kontakta kundservice vid frågor på tel: 0280-185 80


Uppdaterat 2018-04-20 kl 14:15

Planerat driftstopp i Gruven och Östra Färdkällan onsdagen den 25/4 kl 07:30-16:00

Vi håller på med arbeten i vattenverket på Östra Färdkällan, bla. för att koppla in de nya huvudledningarna.
Detta medför att vattnet stängs av helt i områdena Gruven och Östra Färdkällan onsdag 25/4 mellan kl. 07.30 till 16.00.

Under tiden kan vatten hämtas vid vattenverket på Västra Färdkällan vid behov.

Vid frågor vänligen kontakta kundservice.


Uppdaterat 2018-04-17 kl 15:06

Driftstopp Bindvidestigen och Lappljungsstigen fortskrider.

Duschvagn finns tillgänglig för drabbade fastigheter på Arturs stig. Där kan du både duscha och hämta dricksvatten.

Ett förtydligande gällande driftstoppet.
Dricksvattenledningarna har frusit men avloppsledningar fungerar som vanligt. Det finns därför dunkar tillgängliga till er vid Arturs stig. Ta med er tillräckligt med vatten så att ni kan manuellt spola/hälla vatten i era toaletter.
Tyvärr kommer driftstoppet på vattenledningen kvarstå en tid på grund av tjäle i marken som förhindrar vårt arbete. Vi håller er uppdaterade kring driftstoppet och ber om överseende.
Välkommen att kontakta vår kundservice vid frågor.


Uppdaterat 2018-04-13 kl 08:02

Information till fastigheter på Bindevidestigen

Vattnet till er fastighet har frusit och vi jobbar med att åtgärda felet.
Under tiden kommer en duschvagn att ställas upp vid vattenverket på Arturs Stig, där man kan duscha och hämta vatten. Duschvagnen kommer att finnas på plats from fredag 13/4 kl 12:00.
Fram tills dess att vagnen är på plats finns det vatten att hämta vid den röda pumpstationen mellan Ö:a och V:a Färdkällan.
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta kundservice på tel 0280-185 80, vardagar 08:00-15:00. Övrig tid kontakta jouren på 023-20038.
Vattnet kan komma att vara borta under en längre tid.
Vi ber om överseende och återkommer med mer information.
Uppdaterad information kommer finnas här.
Kontakt

Eventuella frågor kontakta Vamas kundservice via: 

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00