Driftstörning

Uppdaterat 2018-09-04 kl 15:11

Vattnet är på igen efter planerat driftstopp i Tandådalen

Efter en driftstörning kan vattnet vara lite grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola lite extra i kranen. Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror oftast på avlagringar som lossnat från ledningarna vid hastigt ändrade flödesriktningar, till exempel vid läckage eller när vattnet stängs av. Vanligast är att vattnet då blir gult eller brunt, vilket beror på att rost följer med vattnet från ledningarna. Problemet åtgärdas enligt ovan.


Uppdaterat 2018-09-04 kl 09:08

Planerat driftstopp i Tandådalen 4/9 från kl10:00

Vi håller på med arbete i områden kring Tandådalen, för att koppla in nya ledningar. Vattnet kommer att stängas av helt från kl 10:00 vilket medför att fjällanläggningen, Fjällhotellet samt fritidshus i närområdet kommer att vara utan vatten under tiden arbetet pågår.

Vi återkommer här när vattnet slås på igen.
Vid frågor vänligen kontakta kundservice.


Uppdaterat 2018-08-14 kl 08:15

Vamas jobbar just nu med att åtgärda en vattenläcka i området Grimsmyrheden i Malung.
Vattnet kommer att vara avstängt till och från under dagen.
Under reparationsarbetet kan missfärgat vatten förekomma runt om i Malung, spola lite extra i kranen så återgår vattnet till sin vanliga nyans. 


Uppdaterat 2018-07-02 kl 19:15

Ledningen är nu lagad och vattnet är tillbaka för boenden i Limedsforsen och Heden. För dem drabbade i Bu är vattnet beräknat att vara tillbaka kl. 19:30.
Vattnet kan vara grumligt, det är helt ofarligt. Spola lite extra i kranen så återgår vattnet till sin vanliga nyans.


Uppdaterat 2018-07-02 kl 14.30

Limedsforsen och Norra heden i Lima är just nu utan vatten. En ledning har grävts av och reparation pågår.
Vi återkommer så fort vi kan med uppdateringar här.


Uppdaterat 2018-07-02 kl 14:26

Vattenläckan i Tandådalen är nu åtgärdad.

Uppdaterat 2018-07-02 kl 08:30

Just nu pågår vattenläcka i Tandådalen. Driftpersonal är på plats för att reparera läckan. Vi återkommer med mer information så snart vi kan.


Uppdaterat 2018-06-14 kl 08:53

Planerad reparationsarbete vid vattenverket i Östra Utsjö sker idag med start kl 09:30 och kan pågå till kl 12:00

Berörda som kommer vara helt utan vatten under reparationstiden är informerade.

Under reparationstiden kan vattnet även bli missfärgat över hela Malung.

Vänligen kontakta kundservice vid frågor på tel: 0280-185 80


Uppdaterat 2018-05-31 kl 13:45

Nisses stig

Ledningen för dricksvattnet har tinat och kan nu leverera vatten igen på Nisses stig.


Uppdaterat 2018-05-07 kl 14:43

Dricksvattnet är på igen på Lappljungsstigen och Bindvidestigen

Ledningen för dricksvattnet har tinat och kan nu leverera dricksvatten igen på Lappljungsstigen och Bindvidestigen.


Uppdaterat 2018-04-23 09:00

Driftstopp på Nisses stig på Östra Färdkällan

Just nu har vi fruset vatten på Nisses stig på Östra Färdkällan. Vi återkommer så fort vi kan med uppdateringar här.

Vänligen kontakta kundservice vid frågor på tel: 0280-185 80


Uppdaterat 2018-04-20 kl 14:15

Planerat driftstopp i Gruven och Östra Färdkällan onsdagen den 25/4 kl 07:30-16:00

Vi håller på med arbeten i vattenverket på Östra Färdkällan, bla. för att koppla in de nya huvudledningarna.
Detta medför att vattnet stängs av helt i områdena Gruven och Östra Färdkällan onsdag 25/4 mellan kl. 07.30 till 16.00.

Under tiden kan vatten hämtas vid vattenverket på Västra Färdkällan vid behov.

Vid frågor vänligen kontakta kundservice.


Uppdaterat 2018-04-17 kl 15:06

Driftstopp Bindvidestigen och Lappljungsstigen fortskrider.

Duschvagn finns tillgänglig för drabbade fastigheter på Arturs stig. Där kan du både duscha och hämta dricksvatten.

Ett förtydligande gällande driftstoppet.
Dricksvattenledningarna har frusit men avloppsledningar fungerar som vanligt. Det finns därför dunkar tillgängliga till er vid Arturs stig. Ta med er tillräckligt med vatten så att ni kan manuellt spola/hälla vatten i era toaletter.
Tyvärr kommer driftstoppet på vattenledningen kvarstå en tid på grund av tjäle i marken som förhindrar vårt arbete. Vi håller er uppdaterade kring driftstoppet och ber om överseende.
Välkommen att kontakta vår kundservice vid frågor.


Uppdaterat 2018-04-13 kl 08:02

Information till fastigheter på Bindevidestigen

Vattnet till er fastighet har frusit och vi jobbar med att åtgärda felet.
Under tiden kommer en duschvagn att ställas upp vid vattenverket på Arturs Stig, där man kan duscha och hämta vatten. Duschvagnen kommer att finnas på plats from fredag 13/4 kl 12:00.
Fram tills dess att vagnen är på plats finns det vatten att hämta vid den röda pumpstationen mellan Ö:a och V:a Färdkällan.
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta kundservice på tel 0280-185 80, vardagar 08:00-15:00. Övrig tid kontakta jouren på 023-20038.
Vattnet kan komma att vara borta under en längre tid.
Vi ber om överseende och återkommer med mer information.
Uppdaterad information kommer finnas här.
Kontakt

Eventuella frågor kontakta Vamas kundservice via: 

E-post
kundservice@vamas.se

Telefon
0280-185 80

vardagar kl. 08.00-12.00, 13.00-15.00